(Poistunut julkaisusta)

Tiedottajan virka (viestintä)
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.4.2019

Jyväskylän seurakunnassa on haettavana tiedottajan virka.

Tiedottajan pääasiallisena tehtävänä on huolehtia seurakunnan viestinnän käytännön toteuttamisesta. Tiedottaja osallistuu viestinnän suunnitteluun, tekee sisältöjä seurakunnan eri viestintäkanaviin (Henki&elämä-lehti, nettisivut, sosiaalinen media, Intra), hoitaa tapahtumatiedotusta ja -markkinointia sekä palvelee mediaa seurakunnallisissa asioissa.

Kelpoisuusvaatimuksena tiedottajan virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto, suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Viran menestyksellisen hoitamisen edellytyksenä on lisäksi englannin kielen taito, riittävä viestinnän työkokemus, monipuolinen viestinnällinen osaaminen sekä seurakuntaelämän ja kirkon tuntemus. Seurakunnan viranhaltijan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Virkaan valitun tulee ennen valinnan vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset jätetään sähköisen rekrytointipalvelumme kautta 10.5.2019 klo 15:30 mennessä.

Rekryilmoitus on nähtävänä kokonaisuudessaan ja Jyväskylän seurakunnan internet-sivuilla.