(Poistunut julkaisusta)

Tiedottajan määräaikainen työsuhde
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, viestintäpalvelut

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.2.2020

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana tiedottajan määräaikainen työsuhde ajalle 1.3.2020 – 30.9.2021, sijoituspaikkana viestintäpalvelut

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Viestinnän asiantuntijana toimiminen seurakuntien ja seurakuntayhtymän
toimintaa tukevalla tavalla.
Tehtävä edellyttää sitoutumista kirkkoon.

Tehtävän pääasiallinen sisältö
- Seurakuntien ja seurakuntayhtymän sisäisen ja ulkoisen viestinnän
kehittäminen, koordinointi, tukeminen ja hoitaminen eri viestintäkanavia ja -
keinoja hyödyntäen sekä hengellisen työn tukeminen viestinnän avulla
- Tiedotusaineiston ja muiden sisältöjen toimittaminen ja tuottaminen eri
viestintäkanaviin yhteistyössä seurakuntien ja seurakuntayhtymän kanssa
- Mediaviestintä
- Some-asiantuntijatehtävät, kuva- ja äänitallenteiden tekeminen sekä
radiotyö
- Seurakuntalehden ja muiden julkaisujen toimittaminen
- Valokuvaus
- Markkinointiviestintään, graafiseen suunnitteluun ja
mainostoimistopalvelujen ostamiseen liittyvät tehtävät
- Sisäiseen viestintään liittyvät tehtävät ja verkkoviestintä
- Projekteihin, hankkeisiin ja tutkimustoimintaan liittyvät tehtävät
- Kirkon yhteisiin viestintähankkeisiin osallistuminen
- Viestinnän seurantaan ja mittaamiseen liittyvät tehtävät
- Kriisiviestintä
- Viestintään perehdyttäminen ja kouluttaminen
- Viestintäpalvelujen muiden työntekijöiden sijaistus
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Kelpoisuusehdot
- Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto.
- Hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito ja toisen kotimaisen kielen tyydyttävä osaaminen

Hakuaika päättyy 5.3.2020 klo 15. Määräajan jälkeen saapuneita sähköisiä tai paperisia hakemuksia taikka hakemusten liitteitä ei huomioida hakuprosessissa. 

Työsuhteeseen valinnan suorittaa Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.