(Poistunut julkaisusta)

Tiedottaja
Tampereen seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.12.2019

Tampereen seurakunnat hakee

Tiedottajaa

vakinaiseen virkaan kehittämään sähköistä viestintää ja vuorovaikutusta. Suurelle osalle tamperelaisista seurakunta tulee merkitykselliseksi ja tärkeäksi median ja sosiaalisen median kautta.
Valittavan tiedottajan vastuualueeseen kuuluu mm.
- yhtymän sisäinen viestinnän tukeminen mm. intranet Arkki ja työyhteisöviestintä
- sosiaalisen median ja verkkoviestinnän kehittäminen ja tuottaminen
- erilaiset viestinnälliset prosessit ja projektit

Valittavalta vaaditaan
- ylemmän korkeakouluasteen tutkinto tai vastaavaa teoreettista osaamista
- kokemusta viestinnällisistä tehtävistä erityisesti verkkoviestinnästä ja sosiaalisesta mediasta
- kokemusta prosessien ja projektien hallinnasta
- kehittävää työotetta esim. palvelumuotoilun tuntemusta

Eduksi luetaan
- visuaalinen osaaminen, kuten valokuvaus- tai videokuvaustaidot
- tekninen osaaminen julkaisujärjestelmistä
- kouluttamiskokemus
- kirkon ja seurakuntaelämän tuntemus
- kielitaito, englanti, ruotsi

Tampereen seurakuntien viestinnässä työskentelee 11 vakinaista viestinnän ammattilaista. Viestinnän vastuulla on mm. seurakuntalehti Silta, laajat ja monipuoliset verkkopalvelut, sosiaalisen median sisältöjen tuottaminen ja moninaiset visuaalisen viestinnän tuotteet. Viestintä vastaa myös yhtymän intranetistä.

Valittavan henkilön on oltava Suomen ev.lut. kirkon jäsen. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Tehtävän palkkaus on KirVESTES:n vaativuusryhmän 601 mukainen (2696,89 €/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan euromääräistä kokemuslisää.
Tehtävän vastaanottamisen ajankohdasta voidaan neuvotella, mutta toivottavaa on, että uusi tiedottaja voisi aloittaa 1.4.2020.

Lisätietoja antaa viestintäjohtaja Sami Kallioinen, sami.kallioinen@evl.fi, 050 378 0033.