(Poistunut julkaisusta)

Tiedottaja
Imatran seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.5.2019

Imatran seurakunnassa on haettavana

TIEDOTTAJAN VIRKA

Tiedottajan pääasiallisena tehtävänä on huolehtia seurakunnan viestinnän käytännön toteuttamisesta. Tiedottaja tuottaa sisältöä seurakunnan eri viestintäkanaviin, hoitaa tapahtumatiedotusta ja –markkinointia sekä palvelee mediaa seurakunnallisissa asioissa. Tiedottajan esimies on kirkkoherra.

Tiedottajana kannat vastuun seurakunnan viestinnästä, sen kehittämisestä, suunnittelusta ja toteutuksesta. Viran menestyksellisen hoitamisen edellytyksinä ovat riittävä viestinnän työkokemus, viestijän myönteinen palveluasenne, seurakuntaelämän ja kirkon tuntemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai osoitettu ammattipätevyys tiedottajan tehtävissä. Seurakunnan viranhaltijan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Odotamme sekä itsenäistä työskentelyotetta että tiimityöskentelytaitoja, halua toteuttaa monipuolista viestintää, intoa ja taitoa verkostoitua sekä joustavuutta eri tilanteissa. Toivomme kykyä tuoda uutta näkemystä ulkoiseen ja sisäiseen viestintäämme sekä markkinoinnin kehittämiseen.

Palkkaus on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 601 mukainen (2.696.89 €/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa, joka perustuu työkokemukseen. Virka täytetään 12.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun tulee ennen valinnan vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 31.5.2019 klo 15 mennessä osoitteella Imatran seurakunta, hallintosihteeri Sirpa Kauppinen, F.O. Virtasenkatu 6, 55100 Imatra tai sähköpostilla yhtenä pdf-tiedostona sirpa.kauppinen@evl.fi.

Haastattelupäivä on 4.6.2019.

Tiedusteluihin vastaa kirkkoherra Arto Marttinen, arto.marttinen@evl.fi tai p. 040 522 0741.