Tiedottaja (viestintäpäällikkö)
Porvoon seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.11.2019

Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi
TIEDOTTAJAN (VIESTINTÄPÄÄLLIKÖN ) VIRAN

viimeistään 2.12.2019 klo 15.00 mennessä. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen, vähimmäispalkka on 3187,00/kk. Lisäksi maksetaan valittavan henkilön aiempaan työkokemukseen perustuva vuosisidonnainen osa (0 - 15 %). Virkanimike muuttuu viestintäpäälliköksi, mikäli yhteinen kirkkovaltuusto 4.12.2019 niin päättää. Virka täytetään 1.1.2020 lukien tai sopimuksen mukaan. Tiedottaja (viestintäpäällikkö) on viestinnän asiantuntija, kehittäjä ja koordinoija seurakuntayhtymän hallinnossa. Yhteisen kirkkoneuvoston alaisen seurakuntayhtymän sisäisen ja ulkoisen viestinnän kokonaisvaltainen suunnittelu ja kehittäminen yhteisön strategian mukaisesti kuuluvat tiedottajan (viestintäpäällikön) tehtäviin. Tiedottaja (viestintäpäällikkö) huolehtii omalta osaltaan yhtymän julkisuuskuvasta ja varmistaa kohde- ja sidosryhmien tiedonsaannin ja vuorovaikutuksen eri kanavia hyödyntäen. Tiedottaja (viestintäpäällikkö) toimii yhteistyössä molempien seurakuntien viestintätehtäviä hoitavien kanssa.
Tiedottajan (viestintäpäällikön) tehtävän pääasiallinen sisältö on seuraava:
- vetovastuu seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston alaisesta kokonaisviestinnästä ja viestintähankkeista
- vastuu yhteisestä medianäkyvyydestä
- viestintäsuunnitelman laatiminen ja päivittäminen yhdessä seurakuntayhtymän johdon kanssa
- viestintään liittyvien ohjeiden laatiminen, henkilöstön ohjeistaminen ja tukeminen viestintätehtävissä
- viestintätuki luottamushenkilöille
- vastuu seurakuntayhtymän rahoittamien julkaisujen ja verkkosivujen (kotisivut, intra) sisällön tuottamisesta, toimittamisesta, ylläpidosta sekä visuaalisesta toteutuksesta yhteistyötahojen kanssa
- tiedonhankinta ja viestintään liittyvien asioiden valmistelu yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Tiedottajan (viestintäpäällikön) viran kelpoisuusehtoina ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä käytännön kokemus viestinnän alalla. Edellytämme viestinnän lainsäädännön tuntemista, kirkon ja yhteiskunnan tuntemista sekä hyviä asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja. Porvoon seurakuntayhtymä on kaksikielinen, joten molempien kotimaisten hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisu-, neuvottelu- ja esiintymistaito ovat edellytys tehtävässä menestymiseen.
Valittavan henkilön tulee olla ev.lut. seurakunnan konfirmoitu jäsen. Hakijalta edellytetään mahdolliseen soveltuvuustestiin osallistumista. Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa ja valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.
Hakemukset ansioluetteloineen ja työtodistuksineen tulee jättää viimeistään 2.12.2019 klo 15.00. Lisätietoja virasta antavat hallintojohtaja Sari Mankinen puh. 0400-156 257, sari.mankinen@evl.fi tai henkilöstöpäällikkö Karl-Johan Wickström puh. 040 684 4088, karl-johan.wickstrom@evl.fi. Porvoon seurakuntayhtymään voi tutustua osoitteessa www.porvoonseurakunnat.fi.

Porvoon seurakuntayhtymän
Yhteinen kirkkoneuvosto
24.10.2019

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1312689
  • Tehtäväalue: Media/viestintä
  • Työsuhde: Vakinainen virka
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Porvoo, Uusimaa