(Poistunut julkaisusta)

Tiedonhallinnan kehittämisen projektipäällikkö, ylitarkastaja
Väylävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.5.2020

Tehtävän kuvaus

Tiedonhallinnan kehittämisen projektipäällikkötehtävässä kehitetään tietoon perustuvan väyläomaisuuden hallinnan tietojärjestelmiä ja palveluita kaikkien kolmen väylämuodon (tie-, rata- ja vesiväylät) osalta. Tehtävä sisältää kehitettävien kokonaisuuksien määrittelyä ja projektointia, projektien johtamista, hankinnan suunnittelua ja kilpailutusta sekä toimittajan sopimuksen aikaista ohjausta. Projektipäällikkö edistää vastuullaan olevan kehittämisen kokonaisuuden tuloksellista toteutusta johtaen toimintaa monitoimittajaympäristössä. Kehitettävät kokonaisuudet tullaan suunnittelemaan tarkemmin valitun asiantuntijan kokemuksen ja osaamisen mukaan. 
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi 

Hakijalta odotamme

Toivomme sinulta tehtävään soveltuvaa, mielellään ylempää korkeakoulututkintoa, tehtävän vaatimuksiin nähden riittävän laajaa ja soveltuvaa tiedonhallinnan kehittämisen osaamista sekä kokemusta projektipäällikkötehtävistä. Hallitset kokonaisuuksia ja osaat toimia monitoimittajaympäristössä osana kehitystiimejä ja asiantuntijaverkostoja. Tehtävässä odotetaan hyviä vuorovaikutustaitoja, neuvottelu- ja koulutustaitoja sekä hyvää kirjallista ja suullista esityskykyä. 

Aiempi kokemus tietojärjestelmien kehittämisen ohjauksesta ja julkisista hankinnoista sekä väylätietojen hallinnan ja kehittämisen tuntemuksesta katsotaan eduksi. 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen 
Työaika:   Virastotyöaika 
Tehtävä alkaa:   1.9.2020 
tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen. 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   26.5.2020 16:15 
ID:   31-122-2020 
Sähköiset hakemukset: 
•    Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta. 
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta. 
Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki 
Tässä vaiheessa toivomme hakemuksen liitteeksi vain CV:n. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä. 

Palkkaukseen liittyvät tiedot  

Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

  • Joustava työaika 
  • etätyömahdollisuus 
  • Smartumin liikunta- ja kulttuurietu 
  • työmatkaetu 
  • työnantajan tukema lounas. 

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä 

Riitta Kaasalainen 
Apulaisjohtaja
029 534 3529

riitta.kaasalainen@vayla.fi 

Työpaikan tiedot 

Helsinki (Pasila)
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki 
tai 
Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta 

Muut tehtävään liittyvät tiedot 

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi. 
Tehtävän täytössä voidaan noudattaa max. kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 
VÄYLÄ/3174/01.01.01/2020 
Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä
 

Projektchef för utvecklingen av informationsförvaltningen, överinspektör

Arbetsuppgifter

Som projektchef för utvecklingen av informationsförvaltningen är din uppgift att utveckla informationsbaserade informationssystemen och tjänsterna för förvaltningen av trafikledsegendomen för alla tre farledsformerna (väg-, ban- och vattenleder). Uppgiften omfattar definition och projektering av de helheter som ska utvecklas, projektledning, planering av upphandling och konkurrensutsättning samt leverantörshandledning under avtalstiden. Projektchefen främjar ett resultatrikt genomförande av den utvecklingshelhet som han eller hon ansvarar för och leder verksamheten i en mångaktörsmiljö. De helheter som ska utvecklas kommer att planeras noggrannare utifrån den valda expertens erfarenhet och kunnande. 
En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi 

Kvalifikationer

Vi önskar att du har en för uppgiften lämplig examen, gärna högre högskoleexamen, tillräckligt omfattande och lämplig kompetens i utveckling av informationsförvaltning i förhållande till uppgiftens krav samt erfarenhet av projektchefsuppgifter. Du hanterar helheter och kan fungera i en mångaktörsmiljö som en del av utvecklingsteam och sakkunnignätverk. Uppgiften förutsätter god interaktionsförmåga, goda förhandlings- och utbildningsfärdigheter samt god skriftlig och muntlig framställningsförmåga. 

Tidigare erfarenhet av styrning av utvecklingen av datasystem och offentlig upphandling samt kännedom om hantering och utveckling av farledsinformation räknas som merit. 

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Omfattning:   Arbetstid vid ämbetsverk 
Tillträde:   1.9.2020 
eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket. 

Ansökan

Ansök senast:   26.5.2020 16:15 
Referensnummer:   31-122-2020 
Välkommen att söka genom att: 
•    Göra en digital ansökan via denna länk. 
Du kan också söka en¨r arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte. 
Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki 
I detta skede önskar vi att endast CV lämnas in som bilaga till ansökan. Vi ber om eventuella andra bilagor senare under rekryteringen. 

Lön

  Lönen bestäms utifrån Trafikledsverkets lönesystem i enlighet med uppgiftens kravnivå och den personliga prestationen.

Förmåner

  • Flexibel arbetstid 
  • möjlighet till distansarbete 
  • Smartum motions- och kulturförmån 
  • arbetsresesedel 
  • arbetsgivarsubventionerad lunch. 

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Kontakt
Kontaktperson 

Riitta Kaasalainen 
Biträdande direktör
029 534 3529

riitta.kaasalainen@vayla.fi 

Placering 

Helsinki (Pasila)
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki 
eller 
Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta 

Övrigt 

Innan tjänsten tillsätts görs eventuellt en lämplighetsbedömning. 
Då tjänsten tillsätts kan en prövotid på högst sex (6) månader tillämpas. 
VÄYLÄ/3174/01.01.01/2020 
Läs mer: Bekanta dig med vår arbetsplats här