(Poistunut julkaisusta)

Tiedeasiantuntija
Suomen Akatemia

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.11.2020

Tiedeasiantuntija työskentelee luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen vastuualueella. Hänen tehtävänään on valmistella, esitellä ja toimeenpanna kyseisen tieteellisen toimikunnan alaan kuuluvia päätöksiä, hoitaa tiedepoliittisia suunnittelu- ja selvitystehtäviä, kansainvälisiä tehtäviä sekä toiminnan seurantaa vastuualueen sisäisen työnjaon mukaisesti. Lisäksi tiedeasiantuntija hoitaa Akatemian yhteisiä suunnittelu- ja kehittämistehtäviä, tiedepoliittisia tehtäviä tai muita vastaavia tehtäviä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa toimikunnan toimialalta. Lisäksi edellytetään tehtäväalueen hyvää osaamista, suomen kielen erinomaista, englannin kielen hyvää ja ruotsin kielen tyydyttävää taitoa, yhteistyökykyä sekä kykyä hallita kokonaisuuksia ja organisoida tehtäviä. Ansioksi luetaan kokemus kansainvälisistä, suunnittelu- ja hallintotehtävistä sekä kokemus sähköisistä työprosesseista ja -menetelmistä ja niiden kehittämisestä. Erityiseksi ansioksi luetaan tohtorin tutkinto.

Tehtävä on määräaikainen ja sen kesto on 31.12.2021 asti. Tehtävä sijoittuu vaativuustasolle 89 (3340,95 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa, enintään 48 %. Palvelussuhteeseen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat johtava tiedeasiantuntija Kati Sulonen p. 0295 33 5110 (ma ja ke klo 13-15) ja johtava tiedeasiantuntija Samuli Hemming p. 0295 33 5024.

Hakemukset pyydämme toimittamaan ensisijaisesti valtion työnhakusivustoille osoitteeseen www.valtiolle.fi (ID 29-301-2020. Hakemukset voi myös toimittaa Akatemian kirjaamoon alla mainittuun osoitteeseen. Hakuaika päättyy 11.12.2020 klo 16:15. Hakemuksia ei palauteta.

Haastattelut on tarkoitus käydä to 17.12. 2020 ja pe 18.12.2020 ja päätös tehdä vuoden 2020 puolella.

Suomen Akatemia
PL 131, Hakaniemenranta 6,00531 Helsinki
Puh. (09) 774 881, Faksi (09) 7748 8299, www.aka.fi