(Poistunut julkaisusta)

Tie- ja liikennesuunnittelun asiantuntija
Liikennevirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.6.2018

Tehtävän kuvaus

Liikenneviraston suunnittelu ja hankkeet toimiala hakee Helsinkiin, Lappeenrantaan tai Tampereelle tie- ja liikennesuunnittelun asiantuntijaa ylitarkastajan virkaan erityisesti tiensuunnittelun ohjaukseen.
Tie- ja liikennesuunnittelun asiantuntija toimii yhteistyössä Liikenneviraston ja ELY –keskusten suunnittelun asiantuntijoiden kanssa sekä tukee ja ohjaa heitä suunnittelun eri vaiheisiin liittyvissä hankekohtaisissa kysymyksissä. Lisäksi hän vastaa suunnittelun valtakunnallisten liikenneteknisten linjausten ja ohjeiden laadinnasta sekä niiden käytön ohjauksesta ja koulutuksesta.

Tie- ja liikennesuunnittelun asiantuntijan tehtäviin kuuluu ensisijaisesti:

 • vastuu ELY-keskuksissa laadittavien erikseen sovittujen tiehankkeiden suunnittelun ohjauksesta mm. osallistumalla hankeryhmiin ja muuhun sidosryhmäyhteistyöhön
 • vastuu tiehankkeille annettavasta liikenneteknisestä tuesta yksittäisten hankkeiden osalta
 • vastuu suunnitelmapäätösten valmistelusta
 • vastuu liikennetekniikan T&K-tutkimusten teettämisestä
 • vastuu tieliikenteen suunnitteluohjeiden teettämisestä.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Hakijalta toivomme ylempää korkeakoulututkintoa (AMK, DI) ja kokemusta tiensuunnittelusta sekä perehtyneisyyttä liikennetekniikasta. Hyvä toimintaympäristön tuntemus sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat edellytys tehtävässä onnistumiselle. Tie- ja liikennesuunnittelussa hyödynnettävien tietojärjestelmien sekä tietomallinnuksen tuntemus katsotaan eduksi.

Tehtävään valittavalta henkilöltä toivomme erityisesti innostuneisuutta kehittää nykyisiä tieliikenneteknisiä ratkaisuja, ohjeistaa sekä ohjata ja kouluttaa suunnittelijoita niiden käytössä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.10.2018 tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 20.8.2018 14:00
ID:  31-61-2018

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

kirjaamo@liikennevirasto.fi
PL 33 (Opastinsilta 12A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Mahdolliset muut todistukset pyydämme erikseen rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Liikenneviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartum liikunta- ja kulttuuri
 • työmatkaseteli
 • työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Päivi Nuutinen, paikalla 2.-13.7. ja 6.-10.8.2018
Johtaja
0295 34 3575
paivi.nuutinen@liikennevirasto.fi

Työpaikan tiedot

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

tai

Liikennevirasto, Lappeenranta
Raatimiehenkatu 23
53100 Lappeenranta

tai

Liikennevirasto, Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika
LIVI/2156/01.01.01/2018.
Edellisessä vaiheessa tehtävää hakeneet henkilöt huomioidaan automaattisesti ilman erillistä hakua

Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä