(Poistunut julkaisusta)

TIDSBUNDEN BYRÅSEKRETERARANSTÄLLNING
Espoon seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.1.2021

ESBO FÖRSAMLINGARS SERVICECENTRAL
lediganslår vid gravkontoret en

TIDSBUNDEN BYRÅSEKRETERARANSTÄLLNING

Esbo församlingars servicecentral söker en tidsbunden byråsekreterare t.o.m. 31.5.2022. Gravkon-toret ansvarar för begravningsärenden såsom bokning av jordfästning och gravskötsel. Till arbets-uppgifterna hör också upprätthållande av gravregister och övriga arbeten inom servicecentralen. Arbetet är till stor del kundbetjäning på finska och svenska.

Behörighetskravet för arbetsavtalsförhållandet är minst lämplig yrkesexamen eller tidigare känne-dom och erfarenhet från branschen eller motsvarande uppgifter.

Arbetet förutsätter intitiativtagande, noggrannhet, samarbets- och kundbetjäningsförmåga. Vi upp-skattar ett mångsidigt kunnade bland kontorsprogram samt kunskaper i svenska. Till anställnings-förhållandet kan väljas en person som tillhör evangelisk-lutherska kyrkan.

Grundlönen hör till kravgrupp 402 och är 2126 - 2363 €/mån beroende på arbetserfarenhet. Tjäns-ten är förenad med en prövotid på sex (6) månader. Anställningen börjar den 1.2.2021 eller enligt överenskommelse.

Till ansökning bör bifogas meritförteckning/CV.

Ytterligare information ger förvaltningschef Sari Anetjärvi tfn 040 5888 317 eller per e-post: för-namn.efternamn@evl.fi. Mer information om samfälligheten finns på: http//www.esboforsamlingar.fi

Ansökan inlämnas genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten på KirkkoHR tjänsten http://www.espoonseurakunnat.fi/web/nyt/tyopaikat - Kirkon työpaikkatori. Ansökan bör vara framme senast den 20.1.2021 kl. 23:59.