Helsingin Kaupunki logo

Terveyskeskuslääkäri, Puistolan terveysasema

Helsingin Kaupunki