(Poistunut julkaisusta)

Terveyskeskuslääkäri (3 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.9.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme kolmea terveyskeskuslääkäriä vakinaisiin virkoihin 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Lisäksi eri pituisia sijaisuuksia sopimuksen mukaan.

Myös muiden alojen erikoislääkärit, esim. geriatri, ortopedi ja diabetologi/sisätautilääkäri ovat tervetulleita joukkoomme!

Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksessa toimit moniammatillisen tiimin jäsenenä ja saat keskittyä omaan osaamisalueeseesi. Työnkuvassa pyrimme huomioimaan erityisosaamisen ja tarjoamme erinomaiset mahdollisuudet osallistua kehittämistyöhön.

Tiimeissä työskentelee sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, fysioterapeutteja ja mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajia sekä sosiaaliohjaajia. Moniammatillisessa tiimityössä opit toisilta ja muiden työ tulee tutuksi. Tiimien itseohjautuvuus ja tavoitteellinen yhteinen työ kehittyvät koko ajan, mikä näkyy parempana asiakas- ja henkilöstökokemuksena. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin.

Samassa rakennuksessa asiakkaille on tarjolla Helsingin monipuolisimmat sosiaali- ja terveyspalvelut yhdessä perhekeskuksen ja psykiatria- ja päihdepalvelujen kanssa. Aidosti integroidut palvelut varmistavat asiakkaidemme tarvitseman avun sujuvasti ja helposti.

Meille pääset nopeasti ja helposti metrolla. Työskentelemme kauppakeskus Columbuksen yhteydessä, uudistetuissa ja valoisissa työtiloissa. Vastaanottohuoneiden varustelu on vakioitu, joten aikaa ei kulu tavaroiden etsimiseen. Työergonomia on hyvin huomioitu - jokaisessa vastaanottohuoneessa on sähköiset työpöydät ja sähköiset tutkimuspöydät. Kaikilla työntekijöillä on omat kannettavat tietokoneet, ja mobiilisanelu on mahdollista paikasta riippumatta.

Vuosaaren alueella asuu 40 000 asukasta. Terveysasemalla on 25 lääkäriä ja työntekijöitä yhteensä lähes 60. Perehdytys, tutor-lääkärit, koulutusmyönteisyys ja kaikkien ammattilaisten osaamisen arvostus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Koulutettavien lääkärien ohjaus on kunnossa. Väliovellisissa, vierekkäisissä vastaanottohuoneissa ja tiimitiloissa seniorin ja muiden ammattilaisten konsultaatio on helppoa.

Esimiehet ovat erittäin sitoutuneita ja innostuneita palvelujen uudistamiseen yhdessä ammattilaisten ja asukkaiden kanssa. Työntekijöiden työviihtyvyys on parantunut tiimien itseohjautuvuuden ja omaan työhön vaikuttamisen kautta. Odotusajat lääkärin vastaanotolle ovat lyhyet ja asiakaskokemus on parantunut merkittävästi viimeisen vuoden aikana.
Asiakkaille tarjottavat sähköiset palvelut laajenevat vielä loppuvuoden aikana mm. sähköisesti tehtävällä hoidon tarpeen arviolla ja lisääntyvillä sähköisillä ajanvarauksilla. Vuosaarelaisista koostuva asukasraati on lisäksi mukana kehittämässä parempia palveluja.

Tarjoamme palveluja asiakkaille klo 7-20. Lääkärit jakavat vuorot itsenäisesti tiimeissä, toiveet huomioidaan. Päivystysvelvollisuutta Helsingin päivystyspisteissä ei ole. Helsingissä on kannustava, osin suoriteperusteinen paikallisen virkaehtosopimuksen mukainen palkkamalli, ja laajennetun aukioloajan palkka on kilpailukykyinen. Joustavat työajat koskevat myös osa-aikaisia.

Saat kaupungin hyvät työsuhde-edut ja kouluttautumismahdollisuudet myös esimiestehtäviin. Avustamme tarvittaessa työsuhdeasunnon etsimisessä.

Soittele, meilaa ja tule käymään! Kerron mielelläni lisää vaihtoehdoista.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti helsinkirekry.fi kautta. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1393-18. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lääkäri.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun tulee esittää työterveyshuollon todistus sopivuudestaan tehtävään.

Sijaisuuksiin laillistettu lääkäri tai 5.vuoden opinnot suorittanut kandi.

Luemme eduksi


hyviä tiimityötaitoja, myönteistä asennetta ja valmiutta kehittää ammatillista osaamista.