(Poistunut julkaisusta)

Terveys- ja turvallisuuskehittäjä
Boliden Kevitsa

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.10.2019

Kevitsan kaivos on osa Bolidenin konsernia. Kaivos sijaitsee Pohjois-Suomessa Sodankylän kunnassa. Avolouhoksesta louhitaan 7–9,5 miljoonaa tonnia malmia vuodessa. Malmi käsitellään kaivoksen rikastamossa, jossa siitä erotetaan kaivoksen päätuotteet nikkeli- ja kuparirikasteet. Kevitsan kaivos työllistää yli 500 henkilöä monipuolisissa kaivosalan tehtävissä.

Boliden Kevitsa Sodankylässä hakee vakituiseen työsuhteeseen vanhempaa

Terveys- ja turvallisuuskehittäjää

avustamaan turvallisuuspäällikköä työsuojelun kehittämisessä Kevitsan kaivosalueella.    

Tehtävät

Toimen pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat:

 • Turvallisuuspäällikön avustaminen toimintasuunnitelman kehittämisessä ja toteuttamisessa
 • Terveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittäminen ja ylläpito
 • Turvallisuuskulttuurin kehittäminen yhteistyössä työsuojelu- ja linjaorganisaation kanssa
 • Turvallisuuslainsäädännön asiantuntijatehtävät
 • Riskinhallintatyökalujen kehittäminen ja jalkauttaminen
 • Turvallisuusauditointien suunnittelu ja järjestäminen
 • Esimiesten ja työntekijöiden turvallisuuskoulutuksen tarpeiden tunnistaminen ja koulutusten suunnittelu
 • Sisäisen viestinnän kehittäminen ja turvallisuusaiheisen viestintämateriaalin luominen
 • Turvallisuuspoikkeamien käsittelyssä tukeminen
 • Turvallisuustilastojen ylläpito, raportointi ja tulkinta
 • Budjetoinnissa avustaminen ja kustannusten seuranta

Koulutus ja vaatimukset

Tehtävässä menestyminen edellyttää:

 • Alalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja/tai turvallisuusalan tutkintoa
 • Useamman vuoden työkokemusta vastaavista tehtävistä
 • Ymmärrystä turvallisuuskulttuurin merkityksestä osana kestävää kaivostoimintaa
 • Työturvallisuuslainsäädännön tuntemusta
 • Kokemusta turvallisuusjohtamisjärjestelmistä
 • Kykyä motivoida ja vaikuttaa
 • Kykyä luoda, ylläpitää ja analysoida turvallisuustilastoja
 • Kykyä laatia sujuvaa tieteellistä tekstiä sekä suomeksi että englanniksi

Lisätietoja

Lisätietoja avoimesta tehtävästä antaa turvallisuuspäällikkö Kai Heikkilä, kai.heikkila@boliden.com

Hakuprosessiin ja rekrytointijärjestelmään liittyviin kysymyksiin vastaa Kevitsan henkilöstöhallinnosta Minna Helttunen, minna.helttunen@boliden.com

Tervetuloa mielenkiintoiseen tehtävään!

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja haastavan mahdollisuuden ammattitaitosi kehittämiseen turvallisuusjohtamisen avainpaikalla sekä ison kansainvälisen yhtiön henkilöstöetuineen. Tarjoamme sinulle hienon mahdollisuuden muuttaa lähemmäs luontoa, keskelle Lappia. Tule sieki Sodankylään!

Hakemukset

Lähetä ansioluettelosi ja erillinen hakemus sähköisen rekrytointilinkin kautta osoitteessa: http://www.boliden.com/fi/Ura/ viimeistään 3.11.2019.