Teologi tai nuorisotyönohjaaja kesätyö 2021 rippikoulutyö
Jyväskylän seurakunta

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 10.11.2020

Kesätyöntekijän tehtäviin kuuluu kolme rippikoululeiriä (osassa etukäteisjakso talvella), mahdollisesti osallistumista kesäajan varhaisnuoriso- ja nuorisotyöhön leirikeskuksissa ja kaupungissa sekä jumalanpalveluselämään osallistumista toimittajana/avustajana. Virka on määräaikainen n. 2 kuukautta 1.6.-15.8.2021 välisenä aikana.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on: Teologian maisteri/kandidaatti/kirkon nuorisotyönohjaaja tai aloille opiskelevat. Hakijan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee ennen valinnan vahvistamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

LISÄTIEDOT/ YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja antaa kasvatustyön pappi Johanna Puupponen, johanna.puupponen@evl.fi, p. 050 590 0265. Hakemukset sähköisen rekrytointipalvelun kautta 2.12.2020 klo 15.30 mennessä.

Haastattelut järjestetään 14. ja 15.12.2020 Teamsin kautta. Haastatteluun valitut hakijat kutsutaan haastatteluun henkilökohtaisesti hakuajan päättymisen jälkeen.

Virka on työaikalaissa (2 §) ja kirkon virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitettu hengellinen virka, johon ei sovelleta työaikalakia; kuitenkin niin, että Jyväskylän seurakunnassa voimassa oleva moduulityöaikakokeilu koskee myös tätä virkaa.

ORGANISAATION KUVAUS

Jyväskylän seurakunta koostuu yhdeksästä toiminnallisesti itsenäisestä alueseurakunnasta ja yhteisistä palveluyksiköistä. Haettavat virat on sijoitettu alueseurakuntiin.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot