(Poistunut julkaisusta)

Teologi tai nuorisotyönohjaaja kesätyö 2019, rippikoulutyö
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.10.2018

Kesätyöntekijän tehtäviin kuuluu kolme rippikoululeiriä (osassa etukäteisjakso talvella), mahdollisesti osallistumista kesäajan varhaisnuoriso- ja nuorisotyöhön leirikeskuksissa ja kaupungissa sekä jumalanpalveluselämään osallistumista toimittajana/avustajana. Virka on määräaikainen 31.5.2019 alkaen (tai sopimuksen mukaan) 2-2,5 kuukautta.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on: Teologian maisteri/kandidaatti/kirkon nuorisotyönohjaaja tai aloille opiskelevat. Hakijan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee ennen valinnan vahvistamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätiedot/ Yhteystiedot

Lisätietoja antaa vs. kasvatustyön pappi Ville Tikkanen p. 040-560 9934, ville.tikkanen@evl.fi.

Haastattelut järjestetään 29.11.2018 Jyväskylässä tai Skypen kautta. Haastatteluun valitut hakijat kutsutaan haastatteluun henkilökohtaisesti hakuajan päättymisen jälkeen.

Virka on työaikalaissa (2 §) ja kirkon virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitettu hengellinen virka, johon ei sovelleta työaikalakia; kuitenkin niin, että Jyväskylän seurakunnassa voimassa oleva moduulityöaikakokeilu koskee myös tätä virkaa.

Jyväskylän seurakunta koostuu yhdeksästä toiminnallisesti itsenäisestä alueseurakunnasta ja yhteisistä palveluyksiköistä. Haettavat virat on sijoitettu alueseurakuntiin.

Sähköinen haku ja hakuilmoitus ovat kokonaisuudessaan nähtävissä Jyväskylän seurakunnan kotisivuilla.