(Poistunut julkaisusta)

Teknisten järjestelmien projektipäällikkö, ylitarkastaja, vakinainen, Helsinki tai Kouvola / Projektchef för tekniska system, överinspektör, ordinarie tjänst, Helsingfors eller Kouvola
Liikennevirasto / Trafikverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.6.2018

Teknisten järjestelmien projektipäällikkö, ylitarkastaja, vakinainen, Helsinki tai Kouvola

Tehtävän kuvaus

Liikenteen ohjaus ja hallinta -toimialan tieosasto hakee projektipäälliköksi motivoitunutta ja oikealla asenteella varustettua teknistä moniosaajaa, joka pitää monen samanaikaisen projektin tekniset, taloudelliset ja aikataululliset asiat järjestyksessä. Projektipäällikkönä vastaat projektien suunnittelusta, kilpailuttamisesta ja toteutuksesta, sekä toimit asiantuntijana muussa tieosaston toiminnassa. Projekteja ei kuitenkaan tarvitse puurtaa yksin, sillä tukenasi on noin 15 teknistä asiantuntijaa ja projektipäällikköä.

Teknisten järjestelmien projekteja toteutetaan osana tie- ja tunnelihankkeita sekä erillisinä. Kooltaan projektit vaihtelevat kymmenistä tuhansista euroista kymmeniin miljooniin euroihin ja kestoltaan muutamasta kuukaudesta muutamiin vuosiin.

Tehtävässä vastaat investointi- ja kehittämisprojekteista liittyen tieliikenteen teknisiin järjestelmiin. Näitä järjestelmiä ovat mm:

 • Liikenteen ohjauslaitteet, kuten vaihtuvat nopeusrajoitukset, liikennevalot, puomit ja tiedotusopasteet
 • Liikenteen seurantalaitteet, kuten tiesääasemat, kamerat ja automaattiset mittauspisteet
 • Tietunnelien ohjaus- ja turvajärjestelmät, kuten SCADA ja PLC, sähkönjakelu, varavoima, paloilmoitinjärjestelmä, häiriönhavaintojärjestelmä, hätäpuhelimet, savunpoistopuhaltimet yms.
 • Tausta- ja tukijärjestelmät, kuten tietoliikenneverkko, konesalit, tietokannat, palvelimet, työasemat, ohjelmistot ja rajapinnat yms.

Toimipisteesi voi sijaita Kouvolassa tai Helsingissä, Pasilassa. Projektipäällikön tehtävään sisältyy matkustamista kokouksiin eri paikkakunnille sekä työmaille hankkeen sijainnista riippuen. Projektipäällikön arki kuluu pääosin toimistolla kokouksissa tai etänä. Skype on kovassa käytössä. Toisinaan saat pukea myös työmaavarustuksen ja tehdä tarkastuksia ja asennusvalvontaa työmaalla. Osaston projektipäälliköt ja asiantuntijat osallistuvat myös ohjausjärjestelmien maastotestauksiin, joita järjestetään liikenteelliset haitat minimoiden, myös öisin.

Tieosasto vastaa tieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta sekä tieliikennekeskuksista ja niiden toiminnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja yhteensovittamisesta. Tieosasto vastaa ja huolehtii tieliikenteen palveluista, järjestelmistä, operatiivisesta ohjaus- ja tiedotustoiminnasta sekä näiden toimintojen kehittämisestä.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja kehittyvän tehtäväkentän lisäksi erinomaisen työyhteisön ja työilmapiirin, sekä hyvät esimies- ja tukipalvelut.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Hakijalta odotamme soveltuvaa teknistä korkeakoulutusta (esim. DI tai Ins. AMK) ja osaamista sekä kokemusta projektipäällikön tehtävistä. Tekninen osaaminen ja koulutus voi painottua esimerkiksi sähkö- ja automaatiotekniikkaan, tietoliikenteeseen, LVIS-järjestelmiin tai ICT-järjestelmiin. Hakijan ei tarvitse olla kaikkien alojen asiantuntija, mutta tehtävän menestyksekäs hoito edellyttää kuitenkin edellä mainittuihin osa-alueisiin perehtymistä ja kykyä yhteensovittaa niiden toimintaa projekteissa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 3.9.2018 tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 10.8.2018 14:00
ID: 31-119-2018

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

kirjaamo@liikennevirasto.fi
PL 33 (Opastinsilta 12A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Mahdolliset muut todistukset pyydämme erikseen rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Liikenneviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartum liikunta- ja kulttuuri
 • työmatkaseteli
 • työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Riku Suursalmi, tavoitettavissa 27.6.-6.7. ja 6.-7.8.

Apulaisjohtaja
029 534 3245
riku.suursalmi@liikennevirasto.fi

Työpaikan tiedot

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

tai

Liikennevirasto, Kouvola
Hallituskatu 19
45100 Kouvola

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Liikenteenohjauksen yhtiöittäminen on eduskunnan käsittelyssä. Jos yhtiöittäminen toteutuu, virka muuttuu työsuhteeksi ja siirtyy perustettavaan valtion erityistehtäväyhtiöön 1.1.2019. Tieliikenteen ohjausyhtiö tulee kuulumaan samaan konserniin kuin Finrail Oy, Air Navigation Services Finland Oy ja Vessel Traffic Services Finland Oy. Konsernin toiminta kattaa kaikkien liikennemuotojen liikenteenohjauksen ja työllistää noin tuhat henkilöä.

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.

Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.LIVI/4630/01.01.01/2018

Projektchef för tekniska system, överinspektör, ordinarie tjänst, Helsingfors eller Kouvola

Om arbetsplatsen

Trafikverket är den sakkunnigmyndighet inom trafiksektorn som ansvarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och för en övergripande utveckling av trafiksystemet.

Ett viktigt mål för oss är att säkerställa näringslivets verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft. Vi gör v&ampi;ra val för samhällets bästa och främjar hållbar trafik och mobilitet. Vi bidrar också till uppkomsten av nya tjänster genom att erbjuda våra datalager som öppna data för olika aktörer.

Vårt mål är att vara den bästa statliga arbetsplatsen. Vi har verksamhetsställen i Böle i Helsingfors samt i Villmanstrand, Åbo, Uleåborg, Tammerfors och Vasa. Vi sysselsätter cirka 620 fast anställda sakkunniga och indirekt via olika projekt upp till 12 000 personer.

Ytterligare information om vår verksamhet hittar du på våra webbsidor: www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikennevirasto
twitter.com/liikennevirasto
instagram.com/liikennevirasto
linkedin.com/company/liikennevirasto-trafikverket-finnish-transport-agency

Arbetsuppgifter

Vägavdelningen som hör till verksamhetsområdet trafikstyrning och -ledning söker en motiverad och tekniskt mångkunnig person med rätt attityd till en tjänst som projektchef. Projektchefen håller i trådarna för många projekt samtidigt i fråga om teknik, ekonomi och tidsplaner. Som projektchef ansvarar du för att planera, konkurrensutsätta och genomföra projekt och du fungerar som sakkunnig inom vägavdelningens övriga verksamhet. Projektchefen behöver inte göra allt själv, utan du får hjälp av cirka 15 tekniskt sakkunniga och projektchefer.

Projekten för tekniska system genomförs antingen som en del av väg- och tunnelprojekt eller som separata projekt. Till sin omfattning är projekten värda allt från tiotals tusen euro till tiotals miljoner euro och tidsmässigt räcker de från några månader till några år.

Till uppgifterna hör att ansvara för investerings- och utvecklingsprojekt i anknytning till vägtrafikens tekniska system. Exempel på sådana system är:

 • Trafikens styrningssystem, som t.ex. variabla hastighetsbegränsningar, trafikljus, bommar och meddelandeskyltar
 • Trafikens övervakningsanordningar, såsom vägväderstationer, kameror och automatiska mätstationer
 • Styrnings- och säkerhetssystem, såsom SCADA och PLC, i vägtunnlar, eldistribution, reservkraft, brandvarnarsystem, system för störningsdetektion, nödtelefoner, rökventilationsfläktar
 • Back end- och stödsystem, såsom datakommunikationsnät, maskinsalar, databaser, servrar, arbetsstationer, gränssnitt och dylikt.

Din placeringsort kan vara Kouvola eller Böle i Helsingfors. Till projektchefens uppgifter hör att resa till möten på olika orter samt till olika arbetsplatser beroende på projektets placeringsort. Projektchefen tillbringar emellertid mest tid på kontoret på olika möten eller på distans. Skype används i hög utsträckning. Ibland får du klä dig i lämplig utrustning för arbetsplatser och göra inspektioner och utföra installationsövervakning på arbetsplatser. Avdelningens projektchefer och sakkunniga deltar också i testande av styrsystemen ute på fältet och för att minimera de trafikmässiga olägenheterna ordnas dessa även nattetid.

Vägavdelningen ansvarar för styrning och ledning av vägtrafiken samt för vägtrafikcentralerna och för att övergripande utveckla och samordna deras verksamhet. Vägavdelningen ansvarar för och sköter vägtrafikens tjänster, system, operativa styr- och informationsverksamhet samt för att utveckla dessa funktioner.

Uppgiften ger dig både frihet och ansvar.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

Vi förväntar oss att den sökande har avlagt lämplig teknisk högskoleexamen (t.ex. DI eller Ing. YH), kunskaper om och erfarenhet av uppgifter som projektchef. Det tekniska kunnandet och utbildningen kan vara inriktade på t.ex. el- och automationsteknik, datakommunikation, VVSE-system eller ICT-system. Den sökande behöver inte vara sakkunnig inom alla branscher, men för att kunna sköta uppgiften framgångsrikt krävs det att man sätter sig in i de ovan nämnda delområdena och har förmåga att samordna dem i projekten.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 3.9.2018 eller enligt överenskommelse
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast: 10.8.2018 14:00
Referensnummer: 31-119-2018

Välkommen att söka genom att:

Göra en digital ansökan via denna länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Registratorskontoret / Trafikverket
PB 33 (Semaforbron 12A)
005210 Helsingfors

I det här skedet vill vi bara ha en CV som bilaga. Vi ber om eventuella andra intyg skilt längre fram under rekryteringen.

Lön

Lönen bestäms enligt Trafikverkets lönesystem på basis av uppgiftens svårighetsgrad och den personliga prestationen.

Förmåner

 • flexibel arbetstid
 • möjlighet till distansarbete
 • Smartum motions- och kultursedlar
 • arbetsresesedel
 • subventionerad lunch

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktperson

Riku Suursalmi, tavoitettavissa 27.6.-6.7. ja 6.-7.8.
Apulaisjohtaja
029 534 3245
riku.suursalmi@liikennevirasto.fi

Placering

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

eller

Liikennevirasto, Kouvola
Hallituskatu 19
45100 Kouvola

Övrigt

Bolagiseringen av trafikstyrningen behandlas i riksdagen. Om bolagiseringen förverkligas, ändras tjänsteförhållandet till ett arbetsförhållande och övergår till det statliga bolaget med specialuppgifter 1.1.2019. Bolaget för styrning av vägtrafik kommer att höra till samma koncern som Finrail Oy, Air Navigation Services Finland Oy och Vessel Traffic Services Finland Oy. Koncernens verksamhet kommer a t&a;aumcka trafikstyrningen inom alla transportsätt och den kommer att ha cirka 1000 anställda.

Vid utnämningen genomförs eventuellt en lämplighetsutvärdering.

Prövotiden är fyra månader.

http://www.liikennevirasto.fi