(Poistunut julkaisusta)

Teknisen valvomon asiantuntija
Fintraffic

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.1.2021

Olemme nyt Fintraffic

Liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finland Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (Air Navigation Services Finland Oy, Finrail Oy, Vessel Traffic Services Finland Oy ja Intelligent Traffic Management Finland Oy) nimet muuttuvat 1.1.2021 alkaen. Jatkossa konserni tunnetaan nimellä Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic.

 

Finrail Oy hakee tekniseen valvomoon asiantuntijaa, jolla on halu kehittää, näkemystä toiminnan ja järjestelmien eteenpäin viemisestä sekä riittävä tekninen ymmärrys.

Tekninen valvomo on ollut osa Finrailin operatiivisia toimintoja vuodesta 2019 alkaen. Sen tavoitteena on nolla hälytystä   ja ennakoimatonta vikaa rataverkolla:

 • toteuttamalla rataverkon elinkaariuusinnat ajoissa
 • tuottamalla järjestelmädataa ja analytiikkaa päätöksenteon tueksi
 • ohjaamalla kunnossapitoa operatiivisten havaintojen perusteella

Teknisen valvomon tehtävä jakaantuu kahteen kokonaisuuteen:

 1. Tunneli- ja kiinteistöautomatiikan valvontaan sekä niiden vaatimiin toimenpiteisiin normaali- ja häiriötilanteissa. Järjestelmistä tulevat hälytykset välitetään eri tahoille, joita ovat esimerkiksi pelastusviranomainen, poliisi, järjestelmien kunnossapitäjät, liikenneohjaajat sekä turvavalvomo ja käyttökeskus.
 2. Liikkuvan kaluston valvontajärjestelmiin liittyvään valvontaan, analysointiin sekä analysoinnin tulosten perusteella tehtäviin toimenpiteisiin. Liikkuvan kaluston valvonnalla seurataan vetokaluston, vaunujen ja junayksiköiden ominaisuuksia, joilla on suoraan tai välillisesti rajapinta perinteisen ratainfrastruktuurin kanssa. Liikkuvan kaluston eri valvontajärjestelmät ovat maantieteellisesti sijoittuneet koko rataverkolle.

Teknisen valvomon asiantuntijan vastuulla on sekä järjestelmiin että koko toiminnan kehitykseen liittyviä tehtäviä. Tehtävät   koostuvat muun muassa:

 • Liikkuvan kaluston valvontaan liittyvän tietojärjestelmän, eli VALTSUn, tietojen käyttäminen analytiikassa ja rajapinta muihin järjestelmiin
 • VALTSUn ominaisuuksien ja rajapintojen kehittäminen sekä uusien toiminnollisuuksien testaaminen yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa
 • Liikkuvan kaluston valvontalaitteiden diagnostiikkatietojen kehittäminen
 • Tunnelivalvonnan kehittäminen ja uusien valvontakohteiden käyttöönotto
 • Tunnelivalvonnan tapahtumien raportointi Väylävirastolle
 • Tunnelien pelastussuunnitelmien päivittäminen omalta osaltaan
 • Teknisen valvomon operatiiviseen työhön osallistuminen
 • Henkilöstön kouluttaminen ja tuki
 • Sisäinen ja sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö kehityksessä
 • Teknisen valvomon toimintojen ja prosessien kehittäminen

 

Toivomme hakijalta osaamista rautatietekniikasta. Arvostamme aikaisempaa kokemusta kunnossapidosta sekä halua tehdä myös  päivystäjän työtä kaksivuorotyössä. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 saakka. 

Lisätietoja tehtävistä saat ohjauskeskuspäällikkö Janne Tunturilta puh. 040 862 0900 tai janne.tunturi@fintraffic.fi, ajalla 12.1. klo 15-16, 13.1. klo 15-16 ja 15.1. klo 15-16.

Valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa http://www.supo.fi.


Ota yhteyttä:

Puhelin: 029 450 7000 Sijainti: Opastinsilta 12 A