(Poistunut julkaisusta)

Tekninen asiantuntija / Laboratorioinsinööri
Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.9.2019

Geologian tutkimuskeskus hakee teknistä asiantuntijaa/laboratorioinsinööriä vakituiseen työsuhteeseen Mineraalitekniikka ja materiaalit -tulosyksikköön, joka muuttuu 2020 alusta kiertotalouden ratkaisut -tulosyksiköksi. Sijoittumispaikkakunta on Espoo (Vuorimiehentie 2).

Teknisen asiantuntijan/laboratorioinsinöörin tehtäviin kuuluu tutkimuslaboratorion laitekannan operaattorina ja ylläpitäjänä toimiminen. Tehtävät käsittävät käytännön analytiikan suorittamista analyysilaitteilla sekä laitteiden kunnossapito- ja huoltotoimenpiteitä. Työtehtävät ovat osa mineralogista ja isotooppigeologista tutkimusta ja liittyvät projektiluontoisiin tutkimustöihin sekä kaupallisiin asiakastoimeksiantoihin. Laboratoriossa käytettäviä analyysimenetelmiä ovat mm. massaspektrometria, kromatografia, spektroskopia, tomografia, elektronioptiikka, röntgendiffraktio ja -fluoresenssi. Tutkittavat materiaalit käsittävät geologisia luonnonmateriaaleja sekä niistä jalostettuja epäorgaanisia prosessi- ja kierrätysmateriaaleja.

Edellytämme tehtävään soveltuvaa tekniikan alan tutkintoa (esim. AMK insinööri tai vastaava) sekä käytännön kokemusta laboratorion analyysilaitteistojen operoinnista, ylläpidosta, vikojen määrittämisestä ja huollosta. Hyvä suomen ja englannin kielen taito ovat tehtävässä toimimisen ehdottomia edellytyksiä kansainvälisessä työympäristössä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää yhteistyökykyä sekä vuorovaikutustaitoja.

Eduksi katsomme kokemuksen laboratoriossamme käytettävästä laitekannasta tai vastaavasta, sekä geologisten ja muiden epäorgaanisten näytteiden analytiikasta.

Tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä kansainvälisessä tutkimusympäristössä. Henkilöstömme hyvinvoinnista huolehdimme laaja-alaisen työhyvinvointia tukevan toiminnan ja kattavan työterveyshuollon avulla.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusluokan 7–8 sekä tehtävään valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaan. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on noin 3 020–3 650 €/kk.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lisätietoja: ryhmäpäällikkö Marja Lehtonen, puh. 029 503 2183 ja yksikön päällikkö Jouko Nieminen, puh. 029 503 2180.

Odotamme hakemustasi ansioluetteloineen Valtiolle.fi-palvelun kautta, työavain 32-601-2019, 21.10.2019 klo 16.15 mennessä.