(Poistunut julkaisusta)

Tekninen asiantuntija 5G-testiekosysteemiin
Viestintävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.9.2018

Haemme Viestintäviraston 5G Momentum ekosysteemi -hankkeeseen teknistä asiantuntijaa radioverkkoasiantuntijan vakinaiseen virkaan.  

Teknisenä asiantuntijana toimit 5G-kokeiluissa yhteistyössä hankevirastojen sekä 5G Momentum -ekosysteemin verkostoon kuuluvien yritysten, tutkimuslaitosten, viranomaisten ja yhteisöjen teknisten asiantuntijoiden kanssa. Sinulla on kyky nähdä 5G-teknologiaan liittyvät kysymykset palveluntarjoajien näkökulmasta huomioiden myös lainsäädännön asettamat tekniset vaatimukset palveluiden kehittämisessä. Haet luontevasti ratkaisuja tulevaisuuden 5G-palveluihin liittyviin teknisiin erityiskysymyksiin yhdessä verkoston eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Osaat avata 5G-viestintäverkkoihin ja -palveluihin liittyvät tekniset asiat selkeästi myös niihin perehtymättömille henkilöille. 

Odotamme sinulta 

  • soveltuvaa teknistä korkeakoulututkintoa tai vastaavia tietoja ja taitoja
  • hyvää langattomien viestintäverkkoteknologioiden tuntemusta
  • aktiivisuutta verkostoitumiseen ja tiedon jakamiseen
  • kykyä ja halua oppia uusia asioita sekä kehittää toimintaa 
  • hyvää yhteistyökykyä sekä neuvottelutaitoa 
  • oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn
  • sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa myös englanniksi 
  • erinomaista suomen ja riittävää ruotsin kielen taitoa.

Arvostamme osaamistasi 5G-tutkimukseen tai -testaukseen liittyvissä asioissa. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kiinnostusta digitalisaatioon, siihen liittyviin teknologioihin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Esimerkiksi automaatio, robotiikka, 5G ja IoT eivät ole sinulle vieraita aiheita. 

Palkkaus määräytyy vaativuusluokan H (4026,98 €/kk) mukaan. Lisäksi maksamme henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa lisää enimmillään 38 % peruspalkasta. Virka on viraston yhteinen ja sijoitettu Taajuushallinto-toimialalle.

Virkaan valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Virkaan valittavan henkilön tulee olla Suomen kansalainen (Valtion virkamieslaki 7§).


Lisätietoja tehtävästä antavat apulaisjohtaja Suvi Juurakko-Lehikoinen, p. 0295 390 446 ja johtaja Jarno Ilme, p. 0295 390 574. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi. 

Tallenna hakemuksesi 15.10.2018 klo 16.15 mennessä valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (ID 31-159-2018). Voit myös toimittaa hakemuksesi meille osoitteella Viestintävirasto, Kirjaamo, PL 313 (Erik Palménin aukio 1), 00561 Helsinki. Merkitse kuoreen tunnus "Tekninen asiantuntija, ID 31-159-2018". Hakemuksia ei palauteta.

5G Momentum -ekosysteemi

Vuonna 2020 laajemmin käyttöön tuleva 5G-mobiiliverkkoteknologia on suorituskykyinen langaton tiedonvälityksen alusta meneillään olevan digitaalisen murroksen toteuttamiseen. Se liittää laitteet, palvelut ja järjestelmät verkkoon nopeasti ja sujuvasti. Suuri kapasiteetti, lyhyt viive ja alhainen energiankulutus ovat 5G:n tärkeimpiä ominaisuuksia.
5G Momentum -ekosysteemi on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen yhteinen yhteistyöverkosto 5G-teknologiapalveluiden kehittämiseen ja siihen liittyvään kokeilutoimintaan. Hankkeeseen osallistuvat sen koordinaattorina Viestintävirasto sekä hankevirastoina Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Liikennevirasto ja Ilmatieteen laitos. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta 5G-teknologian kärkimaa.

5G Momentum -ekosysteemi tuo yhteen toimijoita ja mahdollistaa kokeiluja niin liikenteen, logistiikan, teollisuuden automatisaation, energian, älykaupunkien, terveyspalveluiden, robotiikan, tavaroiden internetin kuin muidenkin tulevaisuuden 5G-palveluiden osalta.

Tutustu 5G Momentum -ekosysteemiin 

Lisää tietoa Viestintävirastosta ja rekrytointiprosessista

Meillä Viestintävirastossa on kehittämistä ja kehittymistä tukeva kulttuuri. Panostamme jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen. Joustava työaika ja etätyö helpottavat työn ja vapaa-ajan tasapainon säilyttämistä. Lisäksi meillä on käytössämme mm. ePassi, kuntosali ja kattava työterveyshuolto.

Lisää tietoa Viestintävirastosta 

Haastattelut voidaan aloittaa jo hakuaikana, mutta ne pidetään pääsääntöisesti viikoilla 42 - 43. Palvelussuhteen alussa on koeaika, jonka pituus on enintään kuusi kuukautta.