Tartuntatautihoitaja, Tartuntatautiyksikkö
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 4.5.2021

Espoon tartuntatautiyksikkö hakee joukkoonsa tiimityöskentelyyn sitoutunutta, kehittämishenkistä ja innovatiivista tartuntatautihoitajaa. Yksikön ydintiimissä työskentelee lisäksi toinen tartuntatautihoitaja, tartuntatautilääkäri, osastonhoitaja ja palvelupäällikkö.

Kyseessä on määräaikainen sijaisuus, joka alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2021 saakka. Työ saattaa jatkua pidempäänkin.
Työpiste sijaitsee Otaniemessä, mutta töitä tehdään osittain etänä tällä hetkellä.

Tartuntatautihoitaja työskentelee oman yksikkönsä asiantuntijaroolin lisäksi koko Espoon sosiaali- ja terveystoimen avoterveydenhuollon edustajana alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Kaupungin tartuntatautiyksikkö torjuu ja valvoo tartuntatauteja alueellaan tartuntatautilain ohjaamana, tekee epidemiaselvityksiä sekä neuvoo ja ohjeistaa tartuntatautien torjuntaan liittyvissä asioissa. Koronapandemian myötä tiimi on kasvanut monikymmenpäiseksi tiivistä yhteistyötä tekeväksi joukoksi, jonka asiantuntijoina yksikön hoitajat ja lääkäri toimivat. Tartuntatautihoitajan työnkuva keskittyy suurimmalta osalta muihin infektiotauteihin kuin koronapandemiaan. Myös hygieniahoitajan koulutuksesta on työnkuvassa etua.

Yksikkö on vahvassa kehitysvaiheessa ja toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti, joten toivomme löytävämme henkilön, joka on dynaaminen, kehittämishenkinen ja jolla on halu ja kyky toimia tiiviissä yhteistyössä tiimin tavoitteiden mukaisesti.
Tässä tilanteessa tarjoamme mahdollisuutta päästä vaikuttamaan ja rakentamaan työnkuvaa yhdessä tiimin kanssa.

Uskomme ennaltaehkäisyn ja laajan henkilöstön osaamisen kehittämisen olevan avain vastata eteemme tuleviin haasteisiin.

Haastattelut järjestetään viikolla 21.

Työpaikan nimi: Tartuntatautiyksikkö

Työaika: 38 h 15 min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi aikaisempaa kokemusta infektioiden torjunnasta, vahvaa rokotustietoisuutta, sujuvaa kielitaitoa sekä hyvää paineensietokykyä.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot