(Poistunut julkaisusta)

Tarkastuspäällikkö, Turku tai Vaasa
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.9.2019

Mitä odotamme sinulta?
- olet tavoitteellinen ja odotat muilta tavoitteiden saavuttamista
- tunnet halua auttaa henkilöstöä onnistumaan työssään sekä halua auttaa asiakkaita toimimaan oikein
- olet verovalvontamenettelyiden syvällinen asiantuntija ja osaat ohjata verotarkastajia käyttämään tarkoituksenmukaisia
menetelmiä keveimmän keinon periaatteella
- olet toiminnan kehittäjä, joka tukee henkilöstöä onnistumaan muuttuvassa toimintaympäristössä
- osaat etäjohtamista, sinulla on hyvät organisointikyvyt ja olet valmis matkustamaan, koska ohjaat verotarkastajia useilla
paikkakunnilla.

Pääset mukaan seuraaviin tehtäviin:
- toimit valvonta-, ohjaus- ja neuvontakokonaisuuksien työnjohto- ja koordinointitehtävissä. Vastaat siitä, että suoritettavat
toimet ovat oikeassa suhteessa veroriskeihin ja että toiminta on kustannustehokasta ja tuloksellista.
- ohjaat verotarkastajia ja verovalvojia ja varmistat toimillasi, että he onnistuvat tavoitteissaan. Tehtävässä korostuu laajaalainen
ja syvällinen verovalvontamenettelyiden asiantuntijuus.
- osallistut valtakunnallisiin ja toimintayksikön kehittämishankkeisiin ja tuet muutostilanteissa asiakkaita, henkilöstöä ja
esimiehiä.
- osallistut riskialueiden tavoitteiden määrittelyyn sekä tuet esimiehiä henkilöiden suorituksen ja osaamisen seurannassa ja
arvioinnissa.

Mikä tekee tarkastuspäällikön työstä tärkeää?
Kun työskentelet Verohallinnossa tarkastuspäällikön tehtävässä, pääset vaikuttamaan siihen, että yritykset osaavat
huolehtia verotukseen liittyvät asiat oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Yhdessä varmistamme sen, että verotulot tulevat
kerätyiksi mahdollisimman kattavasti hyvinvointiyhteiskunnan toimintojen ylläpitämiseen.

Hakijalta odotamme
- soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
- hyvää kokonaiskuvaa Verohallinnon prosesseista
- kokemusta ja tuloksellista näyttöä asiakaslähtöisestä toiminnan ohjauksesta ja/tai projektityöskentelystä
- kykyä uudistusten toteuttamisesta ja viemisestä käytäntöön
- laaja-alaista menettely- ja substanssiosaamista
- organisointikykyä, itsenäistä työskentelyotetta ja ratkaisukeskeisyyttä
- erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä valmentavaa työotetta
- hyvää englannin ja ruotsin kielen taitoa