(Poistunut julkaisusta)

Tarkastusassistentti, juniorimallin mukainen
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.11.2019

Tarkastusassistenttina osallistut monipuolisesti ulkoisen tarkastuksen yksikön tarkastus- ja arviointitehtäviin. Ulkoisen tarkastuksen yksikön tehtäviin kuuluu kaupungin sekä kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi ja toimintojen tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarviointi sekä osallistuminen JHT-tilintarkastajan työohjelman mukaisiin tarkastuksiin. Ulkoisen tarkastuksen yksikkö valmistelee tarkastuslautakunnan käsiteltävät asiat.

Juniorimalli on Espoon kaupungin malli vastavalmistuneiden tai opiskelujen loppuvaiheessa olevien nuorten rekrytoimiseksi kaupungin palvelukseen. Espoon toimialat ja keskushallinto voivat palkata juniorimallin mukaisesti nuoria vastavalmistuneita tai valmistumisvaiheessa olevia nuoria projektiluontoisiin määräaikaisiin tehtäviin.

Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan ja on määräaikainen (2 vuotta).

Työpaikan nimi: Ulkoisen tarkastuksen yksikkö, Virastopiha 2 C, 02770, Espoo.

Työaika: 36 h 45 min viikossa

Kelpoisuusvaatimukset: vastavalmistunut tai valmistumisvaiheessa oleva soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyötaitoja ja Office-ohjelmien käyttöosaamista (erityisesti Excel).

Arvostamme kokemusta julkishallinnon ja -talouden arviointi- tai tarkastustehtävistä. Arvostamme myös aktiivista työotetta, yhteistyökykyä, joustavuutta sekä valmiutta perehtyä monipuolisiin työtehtäviin.

Espoon ulkoisen tarkastuksen yksikkö arvioi tarkastuslautakunnan alaisena ulkoisen valvonnan yksikkönä valtuuston kaupunkikonsernille asettamien tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellista ja tarkoituksenmukaista järjestämistä. Yksikkö osallistuu kaupungin tilintarkastuksen suorittamiseen tilintarkastajan kanssa sovitulla tavalla, valmistelee tarkastuslautakunnalle sen toimivaltaan kuuluvat asiat ja huolehtii lautakunnan apuna sidonnaisuusilmoituksia koskevasta valvonnasta. Tarjoamme ammatillisesti haastavia ja monipuolisia työtehtäviä ja näköalapaikan Espoon kaupungin hallintoon ja talouteen.