(Poistunut julkaisusta)

Tarkastaja/ylitarkastaja
Säteilyturvakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.5.2018

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijalaitos, jonka palveluksessa työskentelee noin 340 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

STUKin Ionisoimattoman säteilyn valvonta -yksikkö (NIR) toimii Säteilytoiminnan valvonta -osastolla. Yksikön tehtävänä on valvoa ionisoimattoman säteilyn käytön väestölle aiheuttamaa altistumista. Valvonnan kohteita ovat mm. laserit, ionisoimatonta säteilyä hyödyntävät kosmeettiset hoitolaitteet, matkapuhelimet, tukiasemat, voimajohdot ja solariumit. Valvonta toteutetaan pääsääntöisesti markkinavalvontana. Yksikön tehtävänä on myös ionisoimattoman säteilyn turvallisuuskysymyksistä viestiminen sekä säännöstön ajantasaisuudesta huolehtiminen. Yksikön erityisalueena on ionisoimattoman säteilyn aiheuttaman säteilyaltistuksen arviointi. NIR-yksikössä on noin 10 henkilöä.

 

Tehtävän kuvaus

Tarkastajan pääasiallinen vastuualue muodostuu viestinnästä liittyen ultraviolettisäteilyyn ja sen riskeihin sekä ultraviolettisäteilyn käytön valvonnasta (mm. solariumit). Valittava henkilö ottaa erikseen sovittavalla aikataululla päävastuun STUKin työstä UV-säteilyn aiheuttamien ihosyöpien vähentämiseksi. Työhön kuuluvat viestinnälliset kampanjat sekä solariumtoiminnan valvonta ja alueen kansainvälinen yhteistyö. Valittavan henkilön aiemman työkokemuksen ja kiinnostuksen perusteella tehtävänkuvaa voidaan pidemmällä aikavälillä laajentaa koskemaan myös muuta ionisoimatonta säteilyä (esim. muu optinen säteily, säteilyn käyttö kauneudenhoidossa).
Työ sisältää matkustamista: muutama ulkomaanmatka vuosittain sekä tarkastusmatkoja kotimaassa.
 

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa ylempi korkeakoulututkinto esimerkiksi luonnontieteiden, tekniikan tai terveystieteiden alalta (esim. biokemia, biologia, epidemiologia, ympäristöterveys). Valittavalla henkilöllä tulee olla hyvät valmiudet perehtyä ionisoimattoman säteilyn turvallisuuskysymyksiin. Osaaminen ja kiinnostus riskiviestintään katsotaan eduksi.

Tehtävässä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa haastavissakin valvonta- ja viestintätilanteissa sekä STUKin sisäisessä ja muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden välisessä yhteistyössä. Työssä on pystyttävä käsittelemään laajoja asiakokonaisuuksia järjestelmällisesti, dokumentoimaan työ ja pysymään käsittelylle annetuissa aikatauluissa.
 

Lisäksi luemme eduksi:
• tietämyksen UV-säteilyn terveysvaikutuksista
• kokemuksen optisen säteilyn mittaamisesta ja altistuksen määrittämisestä
• kokemuksen tieteellisen tutkimustiedon arvioimisesta (erityisesti terveysvaikutusten tutkimus)
• valmiuden/kokemuksen asiantuntijaviestijänä toimimisesta (esim. kouluttaminen, mediaesiintyminen, sosiaalisessa mediassa vaikuttaminen)
• kokemus viestintäkampanjoista
• kokemuksen viranomaisvalvonnasta

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan erinomaista suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Työssä tuotetaan paljon viestintämateriaalia ja valvontadokumentteja, joten valittavan henkilön on pystyttävä tuottamaan hyvää julkaisukelpoista tekstiä sekä selkeää virkakieltä suomeksi. Työssä on pystyttävä käyttämään englantia työkielenä suullisesti ja kirjallisesti sekä pystyttävä lukemaan teknistä dokumentaatiota ja tieteellistä tekstiä englanniksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika:   Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 7-9 (tehtäväkohtainen palkanosa 2757,74–3589,94 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 20%. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.

Edut

STUKissa osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on onnistuneen toiminnan lähtökohta. Onnelliset virkamiehet luovat parhaan viraston, jossa osaaminen ja tuloksellisuus ovat kohdallaan. Hyvinvoivalla henkilöstöllä, korkeatasoisella osaamisella ja hyvällä tuloksellisuudella mahdollistamme säteilyturvallisen Suomen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hakuilmoitus nähtävissä kokonaisuudessaan: Valtiolle.fi  ID 33-125-2018

Kiinnostuneita pyydämme lähettämään ilmoittautumisensa Valtiolle.fi-palvelun kautta viimeistään 25.5.2018 klo 16.15.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä:
Laboratorionjohtaja Pasi Orreveteläinen puh. 09 7598 8230

Toimipiste:
Säteilyturvakeskus
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

 

Lisätietoja: Tutustu meihin kotisivuillamme