(Poistunut julkaisusta)

Tarkastaja/ylitarkastaja, Vesikemian asiantuntija
Säteilyturvakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2018

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijalaitos, jonka palveluksessa työskentelee noin 340 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Ydinvoimalaitosten valvontaosaston (YTO) tehtävä on valvoa ydinvoimalaitosten ja ydinreaktoreiden turvallisuutta. Osaston vastuualueeseen kuuluu turvallisuuden valvonta kokonaisuutena; turvallisuuden arviointi, suunnittelun, rakentamisen ja käytön valvonta, organisaation toiminnan ja henkilöstön pätevyyden sekä koulutuksen valvonta, henkilöstön ja ympäristön säteilyturvallisuuden valvonta sekä valmiusjärjestelyjen valvonta.

Reaktori- ja turvallisuusjärjestelmät- toimiston (REA) tehtäväalue käsittää reaktorin ja polttoaineen käyttäytymisen, ydinvoimalaitoksen turvallisuusjärjestelmien ja niihin liittyvät apujärjestelmien, pääkiertopiirin ja suojarakennuksen toiminnan sekä lämmönsiirtoketjujen toiminnan turvallisuusarvioinnin.

 

Tehtävän kuvaus

Tehtävät liittyvät sekä uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen että käynnissä ja suunnitteilla olevien yksiköiden valvontaan.

Tehtävään valittava henkilö toimii ydinvoimalaitosten vesikemian asiantuntijana, valvoo vesikemiaa ja siihen liittyviä hallinnollisia menettelyjä ja tarkastaa prosessiapujärjestelmiä.

Tehtävään kuuluu tarkastuksia ydinvoimalaitoksilla. Tehtävä edellyttää jonkin verran matkustamista myös ulkomailla.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

 


Hakijalta odotamme

Tehtävän tuloksellista hoitamista edesauttaa ylempi korkeakoulututkinto kemiantekniikan tai kemian alueelta. Aikaisempi kokemus vesikemian suunnitteluun ja valvontaan liittyen teollisuudessa tai tutkimuksessa on edellytys tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi.

Ydinvoimalaitosten ja niiden vesikemian tuntemus katsotaan eduksi. Myös prosessitekniikan osaaminen katsotaan eduksi.

Tehtäviin liittyy monipuolista yhteistyötä STUKin sisällä ja ulkopuolella, joten arvostamme itsenäisen työskentelytavan lisäksi projekti- ja ryhmätyötaitoja, oma-aloitteisuutta sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Kansainvälisessä yhteistyössä on kyettävä käyttämään englantia työkielenä.

 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika:  Virastotyöaika
Tehtävä alkaa 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen.

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 8-10 (tehtäväkohtainen palkanosa 3 121,22 € -4 103,17 € euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 %. tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 20%. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.

 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hakuilmoitus nähtävissä kokonaisuudessaan:  Valtiolle.fi ID:   33-160-2018

Kiinnostuneita pyydämme lähettämään ilmoittautumisensa Valtiolle.fi-palvelun kautta viimeistään 31.5.2018 klo 16:15.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä:
Johtaja Kirsi Alm-Lytz  puh. 09 759 88 663
Toimistopäällikkö Nina Lahtinen puh. 09 759 88 319

Toimipiste:
Säteilyturvakeskus
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

 

Lisätietoja: Tutustu meihin kotisivuillamme