(Poistunut julkaisusta)

Tarkastaja/ylitarkastaja, tietoturva-asiantuntija
Säteilyturvakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.8.2018

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijalaitos, jonka palveluksessa työskentelee noin 340 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Säteilyturvakeskuksen turvajärjestelyt-toimiston tavoitteena on, että ydinlaitokset, ydinmateriaalit ja muut radioaktiiviset aineet sekä säteilylähteet on turvattu lainvastaiselta ja luvattomalta toiminnalta riskitietoisen, luokittelevan lähestymistavan mukaisesti ja että ydinlaitosten turvajärjestelyt (fyysinen turvallisuus ja tietoturvallisuus) ovat asianmukaiset. Toimiston keskeisenä tehtävänä on valvoa ydinvoimalaitosten ja tutkimusreaktorin sekä jätehuoltoon liittyvien ydinlaitosten ja polttoaineen kuljetusten turvajärjestelyjä sekä varmistua uusien ydinlaitoshankkeiden turvajärjestelyistä säännösten mukaisesti. Toimisto kehittää turvajärjestelyjä koskevaa STUKin säännöstöä ja osallistuu IAEA:n turvajärjestelyjä koskevan ohjeiston kehittämiseen.

Toimistossa koordinoidaan STUKin toimialan turvajärjestelyihin liittyvää valvontaa ja kotimaista sekä kansainvälistä yhteistyötä.

 

Tehtävän kuvaus

Tarkastajan/ylitarkastajan tehtävänä on toimia tietoturva-asiantuntijana STUKin viranomaisvalvontaan liittyvissä tehtävissä. Erityisesti ydinlaitosten osalta tehtävänä on tarkastaa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä, tietoturvallisuutta koskevia suunnitelmia ja turvajärjestelyihin käytettävien järjestelmien tietoturvallisuutta ja tehdä näihin liittyviä tarkastuksia. Tehtävänä on osallistua myös tietoturvallisuutta koskevien STUKin viranomaisohjeiden laadintaan ja koordinoida tietoturvallisuuteen liittyvää kansallista yhteistyötä, johon osallistuvat luvanhaltijat sekä tietyt viranomaiset. Lisäksi tehtävinä ovat tietoturvallisuuteen liittyvien harjoitusten suunnittelu ja koordinointi yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä osallistua alan tutkimuksen ohjaamiseen ja kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Tehtävä edellyttää matkustamista kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyen sekä kotimaassa ydinlaitospaikkakunnille. Arvio matkustuspäivistä on n. 15-25 pv/vuosi.


Hakijalta odotamme

Parhaat valmiudet tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa tietoturvallisuusopintoja sisältävä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Odotamme työkokemusta ja erityisosaamista hallinnolliseen ja tekniseen tietoturvallisuuteen liittyvistä hankkeista, projekteista ja tarkastuksista. Lisäksi odotamme käytännön kokemusta ja osaamista seuraavista osa-alueista: hallinnollinen tietoturvallisuus, riskienarviointi ja –hallinta, tietoliikennetekniikat, tietojärjestelmien tekniset tietoturvallisuusratkaisut sekä tietoturvallisuuden hallinta.

Arvostamme alan sertifikaatteja (esim. VAHTI, KATAKRI, CISSP ja CISA), eri tietoturvallisuusstandardien tuntemusta (esim. ISO27000-sarja, IEC). Käytännön kokemus ydinalasta katsotaan eduksi.

Koska tehtävä sisältää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, arvostamme kirjallista osaamista sekä esiintymiskykyä ja –kokemusta suomeksi ja englanniksi.


Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävä sisältää kansainvälistä yhteistyötä, jossa on kyettävä käyttämään englantia työkielenä (suullinen/kirjallinen).


Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Tehtävä alkaa:   1.11.2018
Koeajan pituus: 6 kk
Työaika:   Virastotyöaika


Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi


Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 8-10 (tehtäväkohtainen palkanosa 3 153,37-4 119,58 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 20%. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.
 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
 

Hakuilmoitus nähtävissä kokonaisuudessaan: Valtiolle.fi  ID: 33-239-2018

Kiinnostuneita pyydämme lähettämään ilmoittautumisensa Valtiolle.fi-palvelun kautta viimeistään 31.8.2018 klo 16.15.


Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä:
Toimistopäällikkö  Tapani Hack 09 759 88 695 
Johtaja Kirsi Alm-Lytz  09 759 88 663

Toimipiste:
Säteilyturvakeskus
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

 

Lisätietoja: Tutustu meihin kotisivuillamme