(Poistunut julkaisusta)

Tarkastaja
Säteilyturvakeskus (STUK)

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.2.2020

Viran/tehtävän kuvaus

Tarkastajan tehtäviin kuuluu säteilytyöntekijöiden annosvalvonta sekä säteilyannosten mittaamiseen käytettyjen menetelmien ja mittauksia tekevien tahojen valvonta.
Yksikkömme ylläpitää kansallista annosrekisteriä, johon kirjataan vuosittain noin 15 000 säteilytyöntekijän annokset. Valvottaviamme ovat annosmittauspalvelut ja lentoyhtiöt, joiden käytössä olevia mittausmenetelmiä ovat mm. TLD, DIS, OSL, neutronimittaukset, radonmittaukset sekä lentoyhtiöiden osalta laskennalliset menetelmät. Tarkastajan tehtäviin kuuluvat myös säteilyturvallisuusasiantuntijoiden kelpoisuuden toteamiset sekä säteilysuojelukoulutukseen liittyvät lausunnot ja hyväksynnät.

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävien menestykselliselle hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (teknillinen tai luonnontieteellinen tutkinto). Luemme eduksi kokemuksen säteilytoiminnasta sekä suoritetun säteilyturvallisuusvastaavan pätevyyden. Eduksi katsotaan myös tuntemus säteilyannosten mittaamiseen käytetyistä menetelmistä. Odotamme hakijalta oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja kiinnostusta tehtävää kohtaan. Tarkastaja tekee yhteistyötä STUKin sisällä säteilytoiminnan valvontaa, ydinvoimalaitosten valvontaa ja luonnonsäteilyn valvontaa tekevien yksiköiden kanssa sekä STUKin asiakkaiden kanssa, joten tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja

Työssä tarvittava kielitaito

Hyvä suomen ja englannin kielten taito ja tyydyttävä ruotsin kielen taito.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 7-8 (tehtäväkohtainen palkanosa 2864,8 - 3227,48 euroa/kk) riippuen siitä, millaiseksi lopullinen tehtävänkuva valitun henkilön kokemuksen mukaan muokkautuu. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 20%.

Hae paikkaa

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Säteilyturvakeskus kirjaamo
PL 14, Laippatie 4
00811
Helsinki