(Poistunut julkaisusta)

Tarkastaja
Säteilyturvakeskus (STUK)

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.2.2020

Viran/tehtävän kuvaus

Tarkastajan tehtäviin kuuluvat yksikön vastuualueen valvontatehtävien (turvallisuuslupahakemusten käsittelyt, tarkastukset säteilyn käyttöpaikoilla ja pöytäkirjoissa asetettujen määräysten toteutumisen seuranta sekä valvontakyselyjen suorittaminen) lisäksi viranomaisohjeiden kehittäminen ja valvontaa tukevan tutkimuksen ja selvitysten tekeminen. Tarkastaja toimii alansa asiantuntijana, osallistuu vastuualueensa kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä osallistuu säteilyn käyttäjien neuvontaan ja kouluttamiseen.

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Parhaat valmiudet tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antavat soveltuva korkeakoulututkinto (esim. fysiikka, tekniikka, luonnontiede, terveysala) ja kattava kokemus lääketieteellisen säteilyn käytön toimialalta esim. sairaalafyysikon työkokemus, kokemus laadunvalvontatehtävistä tai kokemus lääketieteellisten säteilylaitteiden suunnittelu-, valmistus-, huolto- tai testaustehtävistä.

Eduksi katsotaan säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuus (entinen säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan kuulustelu) pätevyysalana säteilyn yleiskäyttö lääketieteellisellä alalla, terveydenhuollon röntgentoiminta tai säteilylaitteiden asennus, korjaus ja huolto terveydenhuollossa (itsenäisesti toimivalta tarkastajalta edellytämme kelpoisuuden suorittamista, joten jos sitä ei ole vielä suoritettu, edellytämme sen suorittamista viimeistään koeajan aikana).

Arvostamme perehtyneisyyttä alan kansallisiin ja kansainvälisiin säädöksiin ja niiden soveltamiseen sekä kokemusta toimimisesta moniammatillisessa yhteistyössä. Kokemus tuloksellisesta itsenäisestä tutkimus- tai projektityöstä katsotaan myös eduksi.
Työhön sisältyy matkustamista, joten matkustusvalmius ja ajokortti katsotaan eduksi.

Tehtävään liittyy moninaisia vuorovaikutustilanteita, joten arvostamme oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan hyvää suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Englantia on tarvittaessa kyettävä käyttämään työkielenä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 7-8 (tehtäväkohtainen palkanosa 2 864,80 - 3 227,48 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 20%. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.

Hae paikkaa

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Säteilyturvakeskus kirjaamo
PL 14, Laippatie 4
00811
Helsinki