(Poistunut julkaisusta)

Tarkastaja
Säteilyturvakeskus (STUK)

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.2.2020

Tehtävän kuvaus

Tarkastajan tehtäviin kuuluvat yksikön vastuualueen valvontatehtävien (turvallisuuslupahakemusten käsittelyt, tarkastukset säteilyn käyttöpaikoilla ja pöytäkirjoissa asetettujen määräysten toteutumisen seuranta sekä valvontakyselyjen suorittaminen) lisäksi viranomaisohjeiden kehittäminen ja valvontaa tukevan tutkimuksen ja selvitysten tekeminen. Tarkastaja toimii alansa asiantuntijana, osallistuu vastuualueensa kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä osallistuu säteilyn käyttäjien neuvontaan ja kouluttamiseen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat valmiudet tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antavat soveltuva korkeakoulututkinto (esim. fysiikka, tekniikka, luonnontiede, terveysala) ja kattava kokemus lääketieteellisen säteilyn käytön toimialalta esim. sairaalafyysikon työkokemus, kokemus laadunvalvontatehtävistä tai kokemus lääketieteellisten säteilylaitteiden suunnittelu-, valmistus-, huolto- tai testaustehtävistä.

Eduksi katsotaan säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuus (entinen säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan kuulustelu) pätevyysalana säteilyn yleiskäyttö lääketieteellisellä alalla, terveydenhuollon röntgentoiminta tai säteilylaitteiden asennus, korjaus ja huolto terveydenhuollossa (itsenäisesti toimivalta tarkastajalta edellytämme kelpoisuuden suorittamista, joten jos sitä ei ole vielä suoritettu, edellytämme sen suorittamista viimeistään koeajan aikana).

Arvostamme perehtyneisyyttä alan kansallisiin ja kansainvälisiin säädöksiin ja niiden soveltamiseen sekä kokemusta toimimisesta moniammatillisessa yhteistyössä. Kokemus tuloksellisesta itsenäisestä tutkimus- tai projektityöstä katsotaan myös eduksi.
Työhön sisältyy matkustamista, joten matkustusvalmius ja ajokortti katsotaan eduksi.

Tehtävään liittyy moninaisia vuorovaikutustilanteita, joten arvostamme oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta

Työssä tarvittava kielitaito
Tehtävässä tarvitaan hyvää suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Englantia on tarvittaessa kyettävä käyttämään työkielenä.
 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.4.2020 Tehtävä alkaa 1.4.2020 tai sopimuksen mukaan.
Koeaika 6kk.

Määräaikainen, päättyy:   31.12.2022 Työn luonne

Virka on viraston yhteinen.
 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   28.2.2020 16:15

ID:   33-115-2020

Sähköiset hakemukset:

    Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Säteilyturvakeskus kirjaamo
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki
 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

  Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 7-8 (tehtäväkohtainen palkanosa 2 864,80 - 3 227,48 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 20%. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.
 

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1
 

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä

Petra Tenkanen-Rautakoski Ylitarkastaja (tavoitettavissa 19.-20.2 ja 26.-27.2) 09 7598 8603
Atte Lajunen Tarkastaja (tavoitettavissa viikolla 8 ja 9) 09 7598 8794
Sampsa Kaijaluoto Tarkastaja (tavoitettavissa viikolla 9) 09 7598 8542

Toimipiste

Säteilyturvakeskus
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Lisätietoja: Tutustu meihin kotisivuillamme