(Poistunut julkaisusta)

Tarkastaja
Business Finland

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.2.2020


Tehtävän kesto: Vakinainen

Alkamisaika: 1.4.2020 tai sopimuksen mukaan.

Työaikamuoto: Virastotyöaika

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen.

 

 

TARKASTAJA

Tässä tehtävässä työskentelet osana Payments and Financial analysis -yksikköä, joka vastaa Business Finlandin myöntämän yritys-ja tutkimusrahoituksen maksatuksista ja yritysten taloudellisista analyyseista. Vuonna 2019 Business Finland rahoitti noin 5 000 projektia 630 miljoonalla eurolla. Yksikön tehtävänä on valtionavustusten asianmukainen valvonta projektiaikana ja taloudellisten edellytysten varmistaminen rahoituksen myöntämisen yhteydessä. Yksikkö tarkastaa myös rahoituksen saajien projektikirjanpitoja osana rahoituksen maksamista ja käytön valvontaa. Tarkastusoikeus perustuu valtionavustuslakiin.

Roolisi on:

• Toimia PAY AN -yksikössä laskentatoimen ja kirjanpidon asiantuntijana.
• Tarkastaa PAY AN -yksikön johtajan toimeksiannosta keskeneräisten projektien
projektikirjanpitoja ja työajan seurantaa asiakkaan tai BF:n tiloissa.
• Tarkastaa projektin aikana konkurssiin menneiden yritysten projektikirjanpitoja ja
raportointia.
• Opastaa ja kouluttaa rahoitustarkastajia de minimis- projektien tarkastuksissa.
• Tehdä yhteistyötä Business Finlandin BF-tarkastuksista vastaavien henkilöiden kanssa.
• Kouluttaa tilintarkastusyhteisöjä BF projektien loppuraportoinnin yhteydessä tehtäviin
tarkastuksiin liittyen.

Säädetyt kielitaitovaatimukset

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).
Suomi
Suullinen: Erinomainen
Kirjallinen: Erinomainen
Ymmärtäminen: Erinomainen


Ruotsi
Suullinen: Tyydyttävä
Kirjallinen: Tyydyttävä
Ymmärtäminen: Tyydyttävä
 

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi. 

Hakijalta odotamme

Sinulla on: 

• Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. kauppatieteiden maisteri)
• Laskentatoimeen painottuvat opinnot
• Aikaisempaa käytännön kokemusta laskentatoimen tehtävistä ja tarkastustoiminnasta
(HT-tai KHT-tutkinto on eduksi)
• Kirjanpitojärjestelmien tuntemusta
• Valtionavustuslain ja hallintolain tuntemusta
• Erinomainen suomen kielen taito ja vähintään tyydyttävä ruotsin kielen taito
• Lisäksi tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa

Olet sparraava ja luottamusta rakentava. Teet työsi sisulla ja innostuksella. Ongelmat ovat sinulle mahdollisuuksia ja etsit ratkaisuja uusiin tilanteisiin. Perustelet ja kommunikoit näkemyksesi tarvittaessa rohkeasti. Uskot yhteistyöhön sekä tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Ymmärrät kokonaisuuksia, olet oma-aloitteinen ja pystyt kantamaan vastuuta. Sinulla on myös valmius matkustaa. 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Innovaatiorahoituskeskuksen palkkausjärjestelmässä vaativuustasojen 18 tai 19 mukaan, valittavan henkilön kokemuksesta, osaamisesta sekä niiden perusteella määräytyvistä tehtävistä riippuen. 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

TEHTÄVÄNÄ SUOMI

Business Finlandissa pääset näkemään Suomen ja koko maailman elinkeinoelämän kirjon. Meillä olet elinkeinoelämän, tutkimuksen ja päätöksenteon keskiössä. Business Finlandissa olet mukana auttamassa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään ja tekemään kotimaisesta kilpailuympäristöstä vetovoimaisempaa. Työllämme on suuri vaikutus koko Suomen tulevaisuudelle.

Osaamisemme kirjo on valtava. Yhteisömme on täynnä omien alojensa huippuja. Osana kansainvälistä ja monikulttuurista työympäristöä tapaat kollegoja eri maista ja pääset kurkistamaan eri toimialoille. Monipuolisena organisaationa pystymme kehittämään työtehtäviä ja edistämään uraunelmiasi.

Tehtävän toimipaikka on Helsinki, Ruoholahti.

Tehtävä on vakituinen virkasuhde.

Lisätiedot maksatuspalvelujohtaja Anne Kleemola, puh. 050 5577 653. Tavoitettavissa: 14.2.2020 klo 12.00 - 14.00 ja 18.2.2020 klo 14.30 - 16.00.