(Poistunut julkaisusta)

Tarkastaja
Säteilyturvakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.8.2019

Organisaation esittely

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijalaitos, jonka palveluksessa työskentelee noin 340 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Säteilytoiminnan valvonta -osaston Johdon tuki -yksikön vastuulla on osaston yleishallinnolliset tehtävät, säännöstön kehitystyö, johtamisjärjestelmän ylläpito ja kehitys ja muu koko osastoa koskeva kehitys- ja asiantuntijatyö. Yksikön tavoitteena on varmistaa tehokkaan työn edellytykset osastolla sekä sisäisesti että kansainvälisen yhteistyön kautta.

Tehtävän kuvaus

Tarkastajan tehtäviin kuuluu osaston johtamisjärjestelmän eli SKV-ohjeiston ylläpito- ja kehitystehtävät, arviointitoiminnan (mm. johdon katselmus ja auditoinnit) valmistelu ja jatkoseuranta sekä osaston vuosiraportointi yhteistyössä osaston apulaisjohtajan ja yksiköiden vastuuhenkilöiden kanssa. Tarkastaja osallistuu myös viranomaisvalvontaan johtamisjärjestelmien asiantuntijana. Tehtävä tarjoaa mahdollisuuden tutustua hyvin monipuolisesti säteilyturvallisuuteen ja viranomaisvalvontaan.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Odotamme hakijalta korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta (esim. fysiikka, tekniikka, luonnontieteet, terveystieteet). Kokemus johtamisjärjestelmistä, laatutyöstä ja projektien johtamisesta katsotaan eduksi, samoin säteilyn käyttöön tai sen valvontaan liittyvä osaaminen. Tehtävässä menestyminen edellyttää erinomaista organisointikykyä ja vuorovaikutustaitoja, suurten kokonaisuuksien hallintaa, huolellisuutta ja erittäin hyvää kirjallista ilmaisua.

Työssä tarvittava kielitaito

Suomi: erinomainen (suullinen ja kirjallinen) Englanti: hyvä (pystyttävä tarvittaessa käyttämään työkielenä) Ruotsi: tyydyttävä

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.10.2019 tai sopimuksen mukaan.
Määräaikainen, päättyy: 31.12.2020
Tilapäinen työvoiman tarve johtamisjärjestelmän päivityksessä; säteilylakiuudistuksesta johtuvat muutokset SKV-käsikirjaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 30.8.2019 16:15
ID: 33-328-2019

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Säteilyturvakeskus kirjaamo
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on alustavasti sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 7-8 (tehtäväkohtainen palkanosa 2864,80 - 3227,48 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 20%. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Tommi Toivonen Johtaja 040 8406 162

Toimipiste

Säteilyturvakeskus
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Lisätietoja: Tutustu meihin kotisivuillamme