(Poistunut julkaisusta)

Tarkastaja
Säteilyturvakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.9.2018

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijalaitos, jonka palveluksessa työskentelee noin 340 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

STUKin Ionisoimattoman säteilyn valvonta -yksikkö (NIR) toimii Säteilytoiminnan valvonta -osastolla. Yksikön tehtävänä on valvoa ionisoimattoman säteilyn käytön väestölle aiheuttamaa altistumista. Valvonnan kohteita ovat mm. laserit, ionisoimatonta säteilyä hyödyntävät kosmeettiset hoitolaitteet, matkapuhelimet, tukiasemat, voimajohdot ja solariumit. Valvonta toteutetaan pääsääntöisesti markkinavalvontana. Yksikön tehtävänä on myös ionisoimattoman säteilyn turvallisuuskysymyksistä viestiminen sekä säännöstön ajantasaisuudesta huolehtiminen. Yksikön erityisalueena on ionisoimattoman säteilyn aiheuttaman säteilyaltistuksen arviointi.

Tehtävän kuvaus

Tarkastajan vastuualue muodostuu ionisoimattoman säteilyn markkinavalvonnan tehtävistä (erityisesti kauneudenhoidossa käytettävät NIR-sovellukset) sekä riskiviestinnästä. Valvontatyöhön kuuluvat olennaisesti valvottavan toiminnan riskien arviointi, laitteiden aiheuttaman altistumisen määrittäminen sekä säännöstön tuntemus. Ionisoimattoman säteilyn käyttö kasvaa voimakkaasti kauneudenhoidossa ja siihen sisältyy merkittäviä riskejä. STUKin tehtävä on toiminnallaan varmistaa palveluiden ja tuotteiden turvallisuus.

Työ sisältää matkustamista: muutama ulkomaanmatka vuosittain sekä tarkastusmatkoja kotimaassa.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

 

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa ylempi korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta (esimerkiksi luonnontieteet tai tekniikka). Valittavalla henkilöllä tulee olla hyvät valmiudet perehtyä ionisoimattoman säteilyn turvallisuuskysymyksiin. Osaaminen ja kiinnostus riskiviestintään katsotaan eduksi. Tehtävään sisältyy monenlaisia vuorovaikutustilanteita erilaisten sidosryhmien kanssa. Menestyksellinen toiminta haastavissakin valvonta- ja viestintätilanteissa edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Työssä on pystyttävä käsittelemään laajoja asiakokonaisuuksia järjestelmällisesti, dokumentoimaan työ ja pysymään käsittelylle annetuissa aikatauluissa. Valvottava teknologia on usein täysin uutta eikä valvontakäytäntöjä ole aina valmiina. Valittavan henkilön on oma-aloitteisesti kyettävä selvittämään tähän liittyvät säännöstö- ja riskinarviointihaasteet.

Lisäksi luemme eduksi:
- Kokemus markkinavalvonnasta, tuoteturvallisuudesta sekä näihin liittyvästä säännöstöstä
- Ionisoimattoman säteilyn terveysvaikutusten tuntemus
- Kokemus kuluttajatuotteiden riskin arvioinnista
- Kokemus ionisoimattoman säteilyn mittaamisesta ja altistuksen määrittämisestä
- Kokemus tieteellisen tutkimustiedon arvioimisesta (erityisesti terveysvaikutusten tutkimus)
- Kokemus standardien soveltamisesta ja valmistelusta
- Kokemus viranomaisvalvonnasta


Työssä tarvittava kielitaito

Erinomainen suullinen ja kirjallinen suomi. Työssä tuotetaan paljon viestintämateriaalia ja valvontadokumentteja, joten valittavan henkilön on pystyttävä tuottamaan hyvää julkaisukelpoista tekstiä sekä selkeää virkakieltä suomeksi. Hyvä suullinen ja kirjallinen englanti. Työssä on pystyttävä käyttämään englantia työkielenä suullisesti ja kirjallisesti sekä pystyttävä lukemaan teknistä dokumentaatiota ja tieteellistä tekstiä englanniksi. Tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsi.


Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika:   Virastotyöaika
Tehtävä alkaa 3.12.2018 tai sopimuksen mukaan.
Koeaika: 6kk.
Virka on viraston yhteinen.


Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 7-9 (tehtäväkohtainen palkanosa 2792,21-3607,89 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 20%. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.


Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hakuilmoitus on nähtävissä kokonaisuudessaan Valtiolle.fi-palvelussa ID:   33-241-2018
Kiinnostuneita pyydämme lähettämään hakemuksensa Valtiolle.fi-palvelun kautta viimeistään 5.10.2018 klo 16.15.

 

Lisätietoja: Tutustu meihin kotisivuillamme