(Poistunut julkaisusta)

Tarkastaja
Säteilyturvakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.3.2018

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijalaitos, jonka palveluksessa työskentelee noin 340 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Säteilyn käyttö teollisuudessa (TEO) –yksikkö on osa Säteilytoiminnan turvallisuus –osastoa. Yksikkö vastaa teollisuuden ja tutkimuksen, säteilylähteiden kaupan sekä radioaktiivisten aineiden kuljetusten valvonnasta.

Yksikkö käsittelee turvallisuuslupahakemukset, tekee tarkastuksia säteilyn käyttöpaikoille, suorittaa valvontakyselyjä, valmistelee ohjeita sekä antaa koulutusta säteilyn käyttäjille ja tekee yksikön toimialaan selvityksiä.

 

Työtehtävät

• Tarkastajan yleisiin tehtäviin kuuluvat yksikön vastuualueen valvontatehtävät, kuten turvallisuuslupahakemusten käsittelyt, tarkastukset säteilyn käyttöpaikoilla ja pöytäkirjoissa asetettujen määräysten toteutumisen seuranta. Lisäksi tehtäviin kuuluu esimerkiksi valvontakyselyjen ja -selvitysten tekeminen.
• Erityisenä vastuualueena olisi radioaktiivisten aineiden kuljetusten valvonta ja sen kehittäminen (esim. ohjeistus, viranomaisyhteistyö, kansainvälinen yhteistyö) edellä mainitun ohessa
• Tarkastaja toimii lisäksi alansa asiantuntijana, osallistuu vastuualueensa kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, sekä osallistuu säteilyn käyttäjien neuvontaan ja kouluttamiseen.
• Tehtävänkuvaa voidaan tarkentaa valittavan hakijan kokemuksen perusteella.
 

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fiHakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa:
• soveltuva matemaattisluonnontieteellinen tai tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto
• kokemus tai tietämys radioaktiivisten aineiden kuljetuksesta
• tietämys säteilysuojelusta ja kokemus säteilyn käytössä
• tehtävien edellyttämät tietojenkäsittelytaidot
• ajokortti
• suoritettu säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan tutkinto (itsenäisesti toimivalta tarkastajalta edellytämme kuulustelun suorittamista, joten jos sitä ei ole vielä suoritettu, edellytämme sen suorittamista viimeistään koeajan aikana)

Tehtävään liittyy moninaisia vuorovaikutustilanteita, mm. tarkastukset, neuvottelut, kansainvälinen yhteistyö, säteilyn käyttäjien neuvonta, yleisökysymyksiin vastaaminen ja koulutusluentojen pitäminen, joten arvostamme myös oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta sekä matkustusvalmiutta (tarkastukset Suomessa sekä kansainvälinen yhteistyö).


Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävien hoito edellyttää selkeää kirjallista suullista esitystaitoa molemmilla kotimaisilla kielillä sekä englanniksi.

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot
 

Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 8 tai 9 (tehtäväkohtainen palkanosa STUKin palkkausjärjestelmän mukainen / 3090,32 tai 3554,40 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 20%. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa

 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa 2.5.2018 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy:   31.12.2019

Virka on viraston yhteinen.


 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hakuilmoitus on nähtävissä kokonaisuudessaan valtionhallinnon rekrytointijärjestelmässä Valtiolle.fi  ID 33-56-2018.

Hae viimeistään:   16.3.2018 16:15

ID:   33-56-2018

 

 

Lisätietoja tehtävästä

Toimistopäällikkö Santtu Hellstén 09-759 88 221
Ylitarkastaja Eija Venelampi 09-759 88 245

Säteilyturvakeskus
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki