(Poistunut julkaisusta)

Tarkastaja /ylitarkastaja, riskianalyysien asiantuntija, 2 paikkaa
Säteilyturvakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.2.2018

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijalaitos, jonka palveluksessa työskentelee noin 340 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Ydinvoimalaitosten valvontaosaston (YTO) tehtävä on valvoa ydinvoimalaitosten ja ydinreaktoreiden turvallisuutta. Osaston vastuualueeseen kuuluu turvallisuuden valvonta kokonaisuutena; turvallisuuden arviointi, suunnittelun, rakentamisen ja käytön valvonta, organisaation toiminnan ja henkilöstön pätevyyden sekä koulutuksen valvonta, henkilöstön ja ympäristön säteilyturvallisuuden valvonta sekä valmiusjärjestelyjen valvonta.

Haetaan kahta asiantuntijaa Säteilyturvakeskuksen ydinvoimalaitosten valvontaosaston riskianalyysit-toimistoon (RIS). Toimisto arvioi ydinvoimalaitosten turvallisuutta sekä kehittää työkaluja ja menetelmiä ydinvoimalaitosten onnettomuusriskien tunnistamiseksi, niiden suuruuden arvioimiseksi sekä riskitekijöiden poistamiseksi tai vähentämiseksi. Arvioinnissa käytetään sekä todennäköisyysperusteisia että deterministiä menetelmiä.

 

Työtehtävät

Riskianalyysien asiantuntijan tehtävänä on tarkastaa ydinvoimalaitosten todennäköisyysperusteisia riskianalyysejä ja tehdä vastuualueen tarkastuksia voimalaitoksilla sekä laitostoimittajien organisaatiossa.

Lisäksi tehtäviin kuuluu mm. osallistuminen valvontamenetelmien kehittämiseen.

Tehtävä edellyttää jonkin verran matkustamista kotimaassa lähinnä ydinvoimalaitospaikkakunnille sekä kansainväliseen yhteistyöhön liittyvää matkustamista ulkomailla.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fiHakijalta odotamme

Parhaat valmiudet tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa ylempi korkeakoulututkinto ja aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä teollisuudessa tai tutkimuksessa. Lisäksi ydinvoimalaitosten teknisten turvallisuusperiaatteiden ja luotettavuustekniikan tuntemus on avuksi tehtävän hoitamisessa.

Tehtäviin liittyy monipuolista yhteistyötä STUKin sisällä ja ulkopuolella, joten arvostamme itsenäisen työskentelytavan lisäksi ryhmätyötaitoja, oma-aloitteisuutta, kykyä selkeään kirjalliseen ja suulliseen esitykseen sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Kansainvälisessä yhteistyössä on kyettävä käyttämään englantia työkielenä.

 


Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.3.2018 tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

 


Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 8 – 10 (tehtäväkohtainen palkanosa 3 090,32 € - 4 062,54 € euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 20%. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.
 


Edut
 

Tarjoamme mielenkiintoisia ja monipuolisia työtehtäviä ja mahdollisuuden perehtyä riskitietoisten menetelmien käyttöön ydinvoimalaitosten valvonnassa.
 


Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   2

 

Lisätietoja tehtävästä:
Toimistopäällikkö Ari Julin   09 759 88 355 
Johtaja Kirsi Alm-Lytz  09 759 88 663

 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   23.2.2018 klo 16:15

ID:   33-21-2018

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

 

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Säteilyturvakeskus kirjaamo
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

 


Muut tehtävään liittyvät tiedot

Lisätietoja: Tutustu meihin kotisivuillamme