Tarkastaja, Ydinvoimalaitosten turvallisuusjärjestelmien ja -analyysien asiantuntija
Säteilyturvakeskus (STUK)

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2021

Tehtävänä on tarkastaa ydinvoimalaitosten turvallisuusjärjestelmien suunnitelmia ja ydinvoimalaitoksille tehtyjä häiriö- ja onnettomuusanalyysejä sekä muita turvallisuusanalyysejä. Tehtävään kuuluu myös muiden tekniikanalojen suunnitelmien ja analyysien tarkastukseen osallistumista. Tehtävä liittyy sekä uusien ydinvoimalaitosyksiköiden suunnitteluun ja käyttöönottoon että käynnissä olevien yksiköiden valvontaan.

Tehtävään sisältyy myös voimalaitoksia käyttävien tai suunnittelevien yritysten toiminnan arviointia ja Hanhikivi-projektissa myös laitostoimittajan toiminnan arviointiin osallistumista.

Työ edellyttää jonkin verran matkustamista sekä kotimaassa että ulkomailla.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat valmiudet tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. ydinenergia, voimalaitostekniikka). Haemme henkilöä, jolla on ydinvoimalaitosten lämpö- ja virtaustekniikan osaamista ja joka tuntee aihepiirin analyysimenetelmiä. Aiempi työkokemus ydinvoimalaitoksista, esimerkiksi ydinvoimalaitoksen prosessijärjestelmien tai turvallisuusanalyysien parissa, katsotaan eduksi.

Tehtävä edellyttää oma-aloitteista ja itseohjautuvaa työskentelyotetta. Kyky ymmärtää kokonaisuuksia ja halu perehtyä asioihin oman välittömän osaamisalueen ulkopuolella edesauttavat menestymistä tehtävässä. Tehtävään kuuluu yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä Suomessa että kansainvälisesti, joten arvostamme ryhmätyötaitoja sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan suomen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Erityisesti kansainvälisessä yhteistyössä on kyettävä käyttämään englantia työkielenä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.5.2021 Tehtävä alkaa 1.5.2021 tai sopimuksen mukaan.

Koeaika: 6kk.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   29.1.2021 16:15

ID:   33-526-2020

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Säteilyturvakeskus kirjaamo
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 8 - 9 (tehtäväkohtainen palkanosa 3 262,98 - 3 711,41 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 20%. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.

Edut

STUKissa osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on onnistuneen toiminnan lähtökohta. Panostamme osaamisen kehittämiseen ja tuemme työhyvinvointia mm. kattavan työterveyshuollon, joustavien työaikojen sekä liikunta- ja kulttuurietuuden avulla.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Nina Lahtinen Toimistopäällikkö 09 759 88 319
Kirsi Alm-Lytz Johtaja 09 759 88 663

Toimipiste

Säteilyturvakeskus
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot