Tarkastaja, valmiuskoordinaattori
Säteilyturvakeskus STUK

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2021

Etsimme joukkoomme valmiustoiminnan ammattilaista. Valmiuskoordinaattorin tehtävänä on kehittää viraston tilannekuvatoimintaa ja valmiusorganisaatiota. Valmiuskoordinaattori vastaa päivystystoiminnan sekä valmiuteen liittyvien raporttien kehittämisestä. Työhön sisältyy myös osallistuminen valmiustoiminnan tieto- ja viestintäjärjestelmien kehittämiseen.

Tehtävä edellyttää vähäisissä määrin matkustamista tulevaisuudessa. Matkakohteet ovat sekä kotimaassa että ulkomailla.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta viranomaisyhteistyöstä sekä perehtyneisyyttä johtamis- ja viestintäjärjestelmien käyttöön. Virkaan ei ole laissa määritettyä koulutusvaatimusta. STUKin toimialan tuntemus katsotaan eduksi.

Arvostamme kokemusta tilannekuvatoiminnasta, hyvää paineensietokykyä, organisointitaitoa sekä kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia. Edellytämme hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa, neuvottelu- ja tiimityöskentelytaitoja, aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta sekä kykyä toimia eri sidosryhmien kanssa.

Lisäksi arvostamme alan lainsäädännön ja ohjeistuksen tuntemusta sekä intoa jatkuvaan kehittämiseen.

Työssä tarvittava kielitaito

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää suomen, ruotsin ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa 1.3.2021 tai sopimuksen mukaan.

Koeaika: 6kk.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   22.1.2021 16:15

ID:   33-7-2021

Sähköiset hakemukset

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Säteilyturvakeskus kirjaamo
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki
Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 8-9 (tehtäväkohtainen palkanosa on 3262,98 euroa/kk vaativuusryhmässä 8 ja 3711,41 euroa/kk vaativuusryhmässä 9). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 10-20 %. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.

Edut

STUKissa osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on onnistuneen toiminnan lähtökohta. Panostamme osaamisen kehittämiseen ja tuemme työhyvinvointia mm. kattavan työterveyshuollon, joustavien työaikojen sekä liikunta- ja kulttuurietuuden avulla.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Lisätietoja tehtävästä

Karim Peltonen Johtaja 09-75 988 633
Jyrki Heinonen Valmiuspäällikkö 09-75 988 275

Toimipiste

Säteilyturvakeskus
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot