(Poistunut julkaisusta)

Tarkastaja maksatustehtäviin
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.11.2019

ARA vastaa erilaisten asumiseen liittyvien avustusten myöntämisestä, maksamisesta sekä seurannasta. ARA voi myöntää esimerkiksi korjausavustusta ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjaamiseen terveellisiksi ja turvallisiksi ja ARA voi myöntää avustusta taloyhtiöille liikkumisesteen poistamiseen ja hissien rakentamiseen. ARA myöntää myös erilaisia toiminta-avustuksia, kuten avustusta asumisneuvojatoimintaan. ARAn avustusmääräraha vuodelle 2020 on yhteensä yli 200 miljoonaa euroa.

ARA hakee tarkastajaa avustuksien maksatustehtäviin!

Tarkastajan tehtävään kuuluvat muun muassa avustuksien maksatuksien hyväksyntäprosessiin liittyvät asiatarkastustehtävät. Tarkastaja huolehtii avustushakemusten maksatuksien käsittelystä siten, että hän tarkistaa maksatuksien edellytyksien täyttymisen maksatuksien hyväksymistä varten. Tehtävä sisältää asiakasyhteydenpitoa ja tarvittaessa asiakasneuvontaa. Lisäksi tarkastajan tehtäviin kuuluvat avustushakemusten käsittelyprosessin avustavia tehtäviä. Tarkastaja toimii ARAn maksatustiimin jäsenenä.

Tehtävä sijoittuu Rahoituksen palvelualueelle.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään ei ole säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antavat tehtävään soveltuva taloushallinnon koulutuksesi ja kokemuksesi taloushallinnon tehtävistä. Suomen kielen hyvän hallinnan lisäksi tehtävä edellyttää tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Tehtävän hoidossa tarvitaan hyviä asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteista ja ripeää työskentelytapaa, tarkkuutta, hyvien hallintokäytäntöjen noudattamista sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Toivomme myös taitoa selkeään ja ytimekkääseen kirjalliseen ja suulliseen ilmaisuun.

Luemme eduksi

Luemme eduksesi kokemuksen asiakaspalvelutehtävistä ja avustusten maksatuksesta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ARAn palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 5 (2.206,94 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka voi olla noin 4 - 30 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut

Tarjoamme itsenäisen työn mukavassa työyhteisössä. ARAssa on käytössä muun muassa joustava työaika ja virike- ja lounasetu.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Valintamenettelyssä voidaan käyttää soveltuvuusarviointia.
Hakijoiden nimet ovat julkisia.
Tehtävään voidaan asettaa 6 kuukauden koeaika.
Haastattelut tehtävään ovat 11.12.2019.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamo
PL 30
15141
Lahti