(Poistunut julkaisusta)

Tarkastaja hakemuskäsittelytehtäviin
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.7.2020

Hallitusohjelman tavoitteena on kestävä yhteiskunta, jossa muun muassa pienennetään asumisen ja rakentamisen hiilijalanjälkeä. ARA toimeenpanee hallitusohjelmaa myöntämällä korjausavustuksia henkilö- ja yhteisöasiakkaille. Korjausavustuksilla parannetaan muun muassa olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta sekä tuetaan terveellistä ja turvallista kotona asumista. ARAn korjausavustusryhmä vastaa avustushakemusten käsittelystä ja päätösten valmistelusta, korjausavustusten viestinnästä, hakijoiden ohjauksesta ja neuvonnasta, sidosryhmäyhteistyöstä sekä määrärahojen käytön seurannasta.
 
Haemme lisävahvistusta ja kiireapua korjausavustushakemuskäsittelyyn!
 
Tarkastajan tehtävään kuuluvat henkilöasiakkaiden laadukas ja oikea-aikainen asiakaspalvelu, korjausavustushakemusten käsittely ja avustuspäätösten valmistelu päätöksentekoa varten. Lisäksi tehtäviin sisältyy oleellisesti asiakasneuvonta ja avustuksista tiedottaminen. Tarkastaja osallistuu tarvittaessa myös muihin Korjausavustusryhmän tehtäviin.  
Tehtävä on viraston yhteinen ja se sijoittuu Rahoituksen palvelualueelle Korjausavustusryhmään. Tehtävään voidaan asettaa 6 kuukauden koeaika.  

Hakijalta odotamme
Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antavat tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, erityisesti oikeus- tai hallintotieteellinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus, ja näyttö onnistuneesta asiakaspalvelusta myös vaativissa hakemus- tai palvelutilanteissa. Lisäksi tehtävässä menestymistä tukee kokemus avustusten tai tukien myöntämisestä tai taloushallinnon tehtäviin liittyvistä tarkastuksista. Suomen kielen erinomaisen hallinnan lisäksi tehtävä edellyttää tyydyttävää ruotsin kielen taitoa asiakaspalvelutilanteissa.
 
Tehtävän hoidossa tarvitaan hyviä asiakaspalvelu-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä työskennellä nopeatempoisessa ympäristössä hyviä hallintokäytäntöjä noudattaen. Lisäksi työssä tarvitaan oma-aloitteista työskentelytapaa, tarkkuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Toivomme myös taitoa selkeään ja ytimekkääseen kirjalliseen ja suulliseen ilmaisuun.
 
Luemme eduksi valtionavustustoiminnan osaamisen sekä kokemuksen julkista tukea saaneiden yhteisöjen valvonnasta tai tarkastamisesta. 

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Määräaikainen 
Työaika: Virastotyöaika 
Tehtävässä aloitus 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävän kesto 31.12.2021. 
Tehtävä on määräaikainen, perusteena työn luonne: hallitusohjelman tulevaisuusinvestoinnit 2020-2022, töiden ruuhkautumisen aiheuttama tilapäinen lisätyövoiman tarve.

Hae tehtävää sähköisesti viimeistään: 17.8.2020 10:00 
ID: 35-103-2020

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Palkkaus määräytyy ARAn palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 7 (2.814,29 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka voi olla noin 4 - 30 % tehtäväkohtaisesta palkasta.  
 
Edut
ARAssa teet työtä, jolla on merkitystä. Korjausavustusryhmässä teet työtä ympäristön ja asiakkaidemme hyväksi kotona asumisen mahdollistamiseksi terveellisesti, turvallisesti ja energiatehokkaasti.  
ARAssa on käytössä liukuva työaika, tuettu työpaikkaruokailu, etätyömahdollisuus, lakisääteistä laajempi työterveyshuolto, työmatkatuki ja tuki virike- ja liikuntatoimintaan. 

Lisätietoja tehtävästä
Kimmo Huovinen
apulaisjohtaja/biträdande direktör
029 525 0822
 
Toimipiste
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Vesijärvenkatu 11 A
15140 Lahti

Muut tehtävään liittyvät tiedot
Hakijoiden nimet ovat julkisia.
Rekrytointiprosessissa voidaan käyttää soveltuvuusarviointia.
Skype-haastattelut tehtävään on 20.8.
 
Työnhakijoiden henkilötietojen käsittelystä kerrotaan ARAn verkkosivuilla www.ara.fi/tietosuoja.

Lisätietoja: ARA korjausavustukset ja energia-avustus https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset