(Poistunut julkaisusta)

Tapiolan seurakunnan III kappalainen
Tapiolan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.4.2019

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi

Tapiolan seurakunnan III kappalaisen viran

Espoon Tapiolassa eletään uudistuvassa, merellisessä ja monipuolisessa kaupunkiympäristössä. Tapiolan seurakunta haluaa luoda tilaa moni-ilmeiselle kristillisyydelle ja jumalanpalveluselämälle.

Seurakuntaan kuuluu yli 22 200 jäsentä. Työntekijöitä on 45. Työyhteisössä toimitaan viidessä moniammatillisessa tiimissä: varhaiskasvatus, kasvatus, jäsenyys, julistus ja palvelut. Työyhteisössä korostetaan verkostoitumista ja yhteistyötä. Maailmanlaajan kirkon asiat ja monikulttuurisuus, työ turvapaikanhakijoiden kanssa, vapaaehtoistoiminta, projektimuotoinen toiminta ja työskentely sosiaalisessa mediassa ovat kehittämisalueitamme.

Virka kuuluu moniammatilliseen julistustiimiin. Muutokset tiimin suhteen ovat mahdollisia.

Kappalaisen tehtäviin kuuluvat papin perustehtävien lisäksi jumalanpalveluselämän kehittäminen niin, että seurakuntalaiset voisivat toimia enemmän messujen suunnittelijoina ja toteuttajina. Viran erityisalueena on hoivakotien jumalanpalveluselämä. Virkaan kuuluvat myös diakoniapapin tehtävät yhdessä diakonian ammattilaisten kanssa. Työ verkossa (mm. sosiaalisessa mediassa) ja kansainvälinen työ ovat osa viran hoitoa.

Arvostamme kykyä verkostoitua, kehittävää työotetta sekä työyhteisötaitoja.

Virka kuuluu vaativuusryhmään 602 ja sen peruspalkka on 3 402, 51 euroa kuukaudessa ja lisäksi maksetaan työkokemuksesta riippuen vuosisidonnainen palkanosa. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17 §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika. Virka tulee ottaa vastaan 1.9.2019 tai sopimuksen mukaan.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan monipuolista kielitaitoa sekä lisäksi vahvaa englannin kielen osaamista.

Hakemuksiin on liitettävä nimikirjaote kappalaisen viran hakua varten. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus.

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset tulee jättää 9. 5.2019 klo 15.00 mennessä KirkkoHR-järjestelmän kautta. Haastattelut järjestetään 23.5.2019 klo 13.00 lähtien Tapiolan kirkolla.

Lisätietoja antaa tarvittaessa kirkkoherra Päivi Linnoinen, 050 379 9038, kappalainen, julistustiimin esimies Ossi Tervonen, ossi.tervonen@evl.fi, 040 525 0251 sekä notaari Pilvi Keravuori 050 4628 616.

-Seurakunnan lausunto viran erityisistä tarpeista-
Täytettävään kappalaisen virkaan kuuluu papin perustehtävien lisäksi jumalanpalveluselämän kehittäminen niin, että seurakuntalaiset voisivat toimia enemmän messujen suunnittelijoina ja toteuttajina. Viran erityisalueena on hoivakotien jumalanpalveluselämä. Tehtävään kuuluu myös muuta diakoniatyötä ja sen kehittämistä yhdessä diakonian ammattilaisten kanssa. Työ verkossa (mm. sosiaalisessa mediassa) ja kansainvälinen diakonia sekä monikulttuurisuustyö ovat keskeinen osa viran hoitoa.