Tapaamispaikkaohjaaja, Perheoikeudellistet palvelut
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 12.1.2021

Haemme ohjaajaa Espoon perheoikeudellisten palvelujen yksikön tapaamispaikkaan. Tiimissä työskentelee vastaava ohjaaja ja ohjaaja. Haettavana oleva ohjaajan toimi on tiimin kolmas vakituinen työntekijä. Lisäksi tapaamispaikassa työskentelee 13 keikkatyöntekijää.

Ohjaajan työtehtävänä on tapaamispaikkatoiminnan koordinointi ja käytännön järjestelyt yhdessä vastaavan ohjaajan ja ohjaajan kanssa, toimintaan kuuluvien asiakkaiden alkutapaamisten toteuttaminen työparina tai itsenäisesti, asiakasprosessin ja tapaamiskertomusten dokumentointi asiakastietojärjestelmään sekä asiakasperheiden ja yhteistyötahojen kanssa työskentely. Lisäksi työnkuvaan kuuluu tapaamisten valvojana toimiminen tapaamispaikan aukioloaikoina.

Espoon tapaamispaikassa toteutetaan lain lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 9b§:n mukaisia valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja.

Tapaamispaikkatoiminta on palvelu, joka mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen. Tapaamisten tavoitteena on tukea lapsen ja tapaajavanhemman suhdetta. Tapaamisten valvoja pyrkii myötävaikutuksellaan edistämään tapaamisen toteutumista sekä varmistaa lapsen edun toteutumisen ja lapsen tarpeiden huomioimisen. Valvojan tehtävänä on tukea vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta.

Työhön sisältyy ilta- ja viikonlopputyötä keskimäärin 2-3:na iltana sekä kahtena viikonloppuna/kk.

Tehtävän aloitus 15.2.2021 tai sopimuksen mukaan.

Työpaikan nimi: Perheoikeudellisten palvelujen yksikkö
Työaika: 38h 15min / viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset:: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään: ohjaajaksi valitulta edellytetään kokemusta tapaamispaikkatoiminnasta (valvotut ja tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot) tai toissijaisesti muusta lasten ja perheiden parissa tehtävästä työstä. Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, kykyä itsenäiseen työhön sekä hyviä valmiuksia tiimityöskentelyyn.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2§:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Eduksi luemme hyvän tietoteknisen osaamisen (erityisesti Effica- asiakastietojärjestelmän kokemuksen), hyvän englannin kielen taidon sekä hyvät vuorovaikutustaidot, valmiudet sekä itsenäiseen työskentelyyn että tiimityöhön.

Perheoikeudellisten palvelujen yksikköön on keskitetty Espoon lastenvalvojapalvelut, olosuhdeselvitykset lapsen huoltoriitatilanteessa ja tapaamispaikkatoiminta (valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot). Lisäksi yksikössä työskentelee eroauttamiseen perehtynyt sosiaaliohjaaja. Yksikössä hoidetaan myös adoptioselvitykseen liittyvät kuntalausunnot sekä lastensuojelun perintää. Yksikön kokonaistyöntekijämäärä on 23. Yksikkö sijaitsee Espoon keskuksessa, juna-aseman välittömässä läheisyydessä.

Espoolla on tarjolla työntekijöilleen monia henkilöstöetuja esimerkiksi liikunta- ja kulttuurietu, lounasetu sekä työmatkaetu.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot