(Poistunut julkaisusta)

Tanssitaiteen lehtori
Taideyliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.3.2020
Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on maailman johtavia esittävän taiteen yliopistoja ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000 ja professoreita 60, henkilötyövuosia on 700.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee tanssitaiteen lehtoria
vaihtuva-alaiseen ja siten määräaikaiseen 3-5 vuoden tehtävään alkaen 1.1.2021.

Vaihtuva-alaisilla tehtävillä edistämme taiteenalojen uusiutumista, uusia avauksia sekä varmistamme alan uusimmat virtaukset ja käytänteet opetuksessa, tutkimuksessa kuin taiteellisessa toiminnassa.

Tehtävänkuvaus

Opetusalana tanssitaide, erityisesti nykytanssin menetelmät ja lähestymistavat.
Tehtävän painopistealana tanssi-, liike- ja esiintyjän praktiikat ja niiden soveltaminen taiteellisissa prosesseissa.

Tanssitaiteen lehtori vastaa omalta osaltaan tanssitaiteen ja tanssijantaiteen koulutusohjelmien opetuksesta. Lehtori suunnittelee, kehittää ja arvioi opetusta voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Hän osallistuu koulutusohjelman tutkintovaatimusten uudistustyöhön yhdessä muiden koulutusohjelmien ja niiden henkilöstön kanssa. Lehtori ohjaa ja tarkastaa opinnäytteitä ja osallistuu koulutusohjelman valintakokeiden suunnitteluun ja raatityöskentelyyn. Lehtori on mukana Teatterikorkeakoulun hallinto- ja toimielimissä ja osallistuu Taideyliopiston kehittämiseen. Lehtori seuraa aktiivisesti tanssitaiteen kenttää, kehittää omaa taiteellista ja pedagogista osaamistaan sekä osallistuu yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen.

Kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset

Lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään maisterin tutkintoa tai vastaavia taiteellisia ansioita, monipuolista opetustaitoa ja kokemusta taiteellisen toiminnan ja/tai tutkimuksen hyödyntämisestä opetuksessa sekä pedagogista pätevyyttä. Lisäksi edellytetään hyviä näyttöjä toiminnasta taiteen ja/tai tutkimuksen alalta, kokemusta kotimaisesta tai kansainvälisestä yhteistyöstä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.
Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon taiteelliset/tutkimukselliset, opetukselliset sekä yhteiskunnalliset ansiot. Näitä arvioitavia osa-alueita on tarkemmin avattu arviointimatriisissa, johon voi tutustua yliopiston verkkosivulla.

Lisäksi tanssitaiteen lehtorilta edellytetään ajankohtaisten teemojen, työtapojen ja menetelmien tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
Hakijan opetustaitoa arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että erillisessä opetusnäytteessä. Opetusnäytteet järjestetään elo-syyskuun aikana.

Kielitaito

Taideyliopiston hallintokieli on suomi. Teatterikorkeakoulun opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Tanssitaiteen kandidaatin ohjelman tutkintokieli on suomi. Tanssijantaiteen maisteriohjelman tutkintokielet ovat suomi ja englanti. Hakijoilta edellytetään tehtävän kannalta riittävää kielitaitoa, joka arvioidaan suhteessa työtehtäviin ja osoitetaan opetusnäytteessä ja haastattelussa. Hakijoilta edellytetään erinomaista suomen tai ruotsin kielen osaamista sekä hyvää englannin kielen taitoa. Dekaani voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Palkka on työsuhteen alkaessa kokoaikaisessa (100 %) tehtävässä noin 3200-4100 euroa.

Hakeminen

Hae tehtävää viimeistään 14.4.2020 klo 23.59 (UTC +2). Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta, kts. https://www.uniarts.fi/t%C3%B6iss%C3%A4-taideyliopistossa

Liitä hakemukseesi PDF-tiedostoina:

1. Vapaamuotoinen motivaatio/hakukirje
2. Ansioluettelo
3. Opetusportfolio

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopistolla on oikeus jättää tehtävä täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.

Lisätietoja:

• Tehtävän sisällöstä: Eeva Muilu, tanssin koulutusohjelman ja tanssijantaiteen maisteriohjelman johtaja, eeva.muilu@uniarts.fi, 045 634 9704
• Hakumenettelystä: Laura Jännes, palvelu- ja henkilöstöpäällikkö, laura.jannes@uniarts.fi, 0400 792 043
• www.uniarts.fi

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston.