(Poistunut julkaisusta)

Tampereen Eteläisen seurakunnan kirkkoherran virka
Tampereen Eteläinen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.8.2019

Eteläisen seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa seurakuntaneuvosto.

Eteläisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on lausunnossaan (18.6.2019 § 62) esittänyt kirkkoherran viran erityisistä tarpeista seuraavaa:
”Kirkkoherran työssä painottuvat hallinnollinen osaaminen sekä talous- ja henkilöstöjohtaminen. Edellytämme kirkkoherralta strategisen ajattelun taitoa, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia sekä taitoa visioida tulevaa unohtamatta perinteitä. Yhteiskunnan rakenteet ja seurakunnan toimintaympäristö ovat voimakkaassa muutoksessa. Kirkkoherralta tämä vaatii kykyä ja valmiutta muutosjohtajuuteen. Hyvät esimiestaidot sekä sosiaaliset ja yhteistyötaidot ovat välttämättömyys työssä menestymiselle.
Hakijalta edellytämme kokonaiskirkon tuntemista ja kokemusta paikallisseurakuntatyöstä sekä ymmärrystä toimimisesta seurakuntayhtymässä. Kirkkoherraksi pyrkivän tulee pitää tärkeänä luterilaista uskonkäsitystä ja kansankirkollista seurakuntatyötä. Kirkkoherralta odotamme kokemusta johtamistyöstä sekä taitoa hallita suuria kokonaisuuksia myös paineen alla.
Tampereen Eteläisen seurakunnan kirkkoherran tulee ymmärtää ne mahdollisuudet, mitä toimiva yhteistyö seurakuntayhtymän eri yksiköiden kesken voi tarjota. Verkostoituminen myös seurakunnan toimialueen
yhteistyökumppaneiden kanssa on välttämätöntä. Virantoimituksessa monikansallisen väestöpohjan huomioon ottaen kielitaidosta ja erityisesti hyvästä englanninkielen taidosta on hyötyä.”

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisteriote (KL 6:33 §).

Virasta antaa lisätietoja seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Ulla Louhivuori, ulla.louhivuori@gmail.com p. 040 7251056 ja kirkkoherra Jussi Mäkinen, jussi.makinen@evl.fi p. 050 554 2461

Hakuaika päättyy 13.9.2019 klo 15.00 mennessä.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää osoitteeseen Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote ja lääkärintodistus.

Verkkolomakkeella nimikirjaote liitetään Liitä ansioluettelosi -kohtaan ja lääkärintodistus liitetään Liitetiedosto -kohtaan. Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.

Tuomiokapituli on varautunut haastattelemaan virkaa hakeneet keskiviikkona 18.9.2019. Tarkempi haastattelukutsu lähetetään hakijoille hakuajan päätyttyä.