(Poistunut julkaisusta)

Talousvastaava, tarkastaja / Ekonomiansvarig, inspektör
Liikennevirasto / Trafikverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.10.2018

Talousvastaava, tarkastaja

Tehtävän kuvaus

Haemme talous ja tulosohjaus -osaston talousyksikköön talousvastaavaa, tarkastajan määräaikaiseen virkasuhteeseen hoitamaan toimialojemme taloustukitehtäviä sekä tilinpäätökseen liittyviä tehtäviä. Talousvastaava vastaa Sampo-toiminnanohjausjärjestelmän tiedoista talouden osalta, ostolaskujen käsittelystä, kirjanpidon muistiotositteista ja muista taloushallintopalveluista.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Odotamme hakijalta valtion laskentatoimen ja kirjanpidon tuntemusta, taloushallinnon koulutusta sekä kokemusta taloushallinto- ja toiminnanohjausjärjestelmien sekä toimistotietojärjestelmien käy-töstä. Virastossa on käytössä Rondo -ostolaskujen käsittelyjärjestelmä ja Kieku-taloudenhallintajärjestelmä. Yhteistyökyky, järjestelmällisyys ja tarkkuus auttavat menestymään tehtävässä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.1.2019
Määräaikainen, päättyy: 30.9.2019
Työn luonne, projektiluontoinen työ.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 24.10.2018 16:15
ID: 31-188-2018

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Liikennevirasto
PL 33 (Opastinsilta 12A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Mahdolliset muut todistukset pyydämme erikseen rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Liikenneviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartum liikunta- ja kulttuuri
 • työmatkaseteli
 • työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Satu Mahnala
Toimialacontroller
029 534 3183
satu.mahnala@liikennevirasto.fi

Toimipiste

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

LIVI/7043/01.01.01/2018

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.

Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä

Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika.

Ekonomiansvarig, inspektör

Om arbetsplatsen

Trafikverket är den sakkunnigmyndighet inom trafiksektorn som ansvarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och för en övergripande utveckling av trafiksystemet.
Ett viktigt mål för oss är att säkerställa näringslivets verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft. Vi gör våra val för samhällets bästa och främjar hållbar trafik och mobilitet. Vi bidrar också till uppkomsten av nya tjänster genom att erbjuda våra datalager som öppna data för olika aktörer.
Vårt mål är att vara den bästa statliga arbetsplatsen. Vi har verksamhetsställen i Böle i Helsingfors samt i Villmanstrand, Åbo, Uleåborg, Tammerfors och Vasa. Vi sysselsätter cirka 620 fast anställda sakkunniga och indirekt via olika projekt upp till 12 000 personer.
Ytterligare information om vår verksamhet hittar du på våra webbsidor: www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikennevirasto
twitter.com/liikennevirasto
instagram.com/liikennevirasto
linkedin.com/company/liikennevirasto-trafikverket-finnish-transport-agency

Arbetsuppgifter

Vi söker en ekonomiansvarig till ekonomienheten vid Ekonomi- och resultatstyrningsavdelningen till en visstidstjänst som inspektör. Den ekonomiansvariga fungerar som stöd i ekonomifrågor för våra verksamhetsområden och sköter uppgifter i anknytning till bokslutet. Den ekonomiansvariga ansvarar för ekonomins del för uppgifterna i verksamhetsstyrningssystemet Sampo, för hanteringen av inköpsfakturor, för memorialverifikaten i bokföringen samt för övriga ekonomiförvaltningsuppgifter.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

Uppgiften förutsätter kännedom om statlig redovisning och bokföring, utbildning inom ekonomiförvaltning, erfarenhet av att använda system för ekonomiförvaltning, verksamhetsstyrning och kontorsinformation. Trafikverket använder systemet Rondo för hantering av inköpsfakturor och ekonomistyrningssystemet Kieku. Samarbetsförmåga, systematik och noggrannhet ger goda förutsättningar att lyckas med uppgiften.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 1.1.2019
Tidsbegränsad till: 30.9.2019
Arbetets karaktär, projektbaserat arbete.
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast: 24.10.2018 16:15
Referensnummer: 31-188-2018

Välkommen att söka genom att:

 • Göra en digital ansökan via denna länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Registratorskontoret / Trafikverket
PB 33 (Semaforbron 12A)
005210 Helsingfors

I det här skedet behöver bara en CV bifogas. Vi ber om eventuella andra intyg skilt längre fram under rekryteringen.

Lön

Lönen bestäms enligt Trafikverkets lönesystem på basis av uppgiftens svårighetsgrad och den personliga prestationen.

Förmåner

 • flexibel arbetstid
 • möjlighet till distansarbete
 • Smartum motions- och kultursedlar
 • arbetsresesedel
 • subventionerad lunch

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktperson

Satu Mahnala
Toimialacontroller
029 534 3183
satu.mahnala@liikennevirasto.fi

Kontor

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

Övrigt

LIVI/7043/01.01.01/2018

Innan tjänsten tillsätts görs eventuellt en lämplighetsutvärdering.

http://www.liikennevirasto.fi

Prövotiden är tre månader.