Taloussuunnittelupäällikkö
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.7.2020

Kirkkohallituksen hallinto-osaston Seurakuntien hallinto ja talous -yksikössä on haettavana

TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKÖN VIRKA

Kirkkohallituksen hallinto-osasto käsittelee kirkon yhteistä hallintoa, säädösvalmistelua, seurakuntien hallintoa ja taloutta, kirkollisverotusta, seurakuntien kiinteistötointa ja kirkollista rakentamista koskevia asioita. Se huolehtii myös seurakuntien tilastotuotannosta.

Taloussuunnittelupäällikkö toimii seurakuntien taloushallinnon erityisasiantuntijana, jonka tehtävänä on ohjata ja kehittää seurakuntien taloushallintoa ja siihen liittyvää strategista suunnittelua. Tehtävänä on osallistua talousasioihin liittyvään edunvalvontaan, antaa taloushallintoon liittyvää neuvontaa ja koulutusta, osallistua seurakuntien rakennemuutosten tukemiseen sekä toimia esittelijänä työalaan liittyvissä asioissa. Taloussuunnittelupäällikkö toimii myös hallinto-osaston Seurakuntien hallinto ja talous -yksikön esimiehenä.

Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys taloushallinnon tehtäviin. Lisäksi vaaditaan suomen kielen erinomainen sekä ruotisin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Odotamme hakijalta seurakuntien hallinnon ja talouden tuntemusta, kokemusta esimiestyöstä sekä hyviä vuorovaikutus- ja koulutustaitoja. Arvostamme itsenäistä ja tavoitteellista työotetta.

Virka täytetään 1.10.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 702 mukaan (peruspalkka 5 173,01 euroa), minkä lisäksi maksetaan kokemuslisää, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen. Virkaan valitun tulee olla konfirmoitu kirkon jäsen.

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen pyydämme sähköisen rekrytointipalvelun kautta, os. evl.fi/tyopaikat. Hakemusten on oltava perillä viimeistään keskiviikkona 26.8.2020 kello 15.00. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virkaan sisältyy kuuden kuukauden koeaika. Viran täyttöön liittyvät haastattelut järjestetään keskiviikkona 2.9.2020.

Virkaa koskeviin tiedusteluihin vastaa hallinto-osaston johtaja, kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja p. 050 553 6203 viran hakuajan kuluessa virka-aikana lukuun ottamatta viikkoa 33.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot