(Poistunut julkaisusta)

Taloussuunnittelija
Säteilyturvakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.9.2019

Organisaation esittely

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijalaitos, jonka palveluksessa työskentelee noin 340 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Talousyksikkö vastaa Säteilyturvakeskuksen talouden suunnittelusta ja seurannasta hankintatoimesta sekä matkahallinnosta.

Tehtävän kuvaus

Etsimme kehittämismyönteistä taloussuunnittelijaa osaksi aktiivista controller-tiimiä talouden suunnittelu- ja seurantatehtäviin sekä niihin liittyvien prosessien kehittämiseen. Taloussuunnittelija tekee monipuolista yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Taloussuunnittelijan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu:

 • toimia oman vastuuosaston controllerina talouden suunnittelu-, raportointi- ja kehitystehtävissä
 • kehittää STUKin taloushallinnon prosesseja ja järjestelmiä toimien linkkinä tietohallintoon
 • osallistua STUKin kustannuslaskentaan, tilinpäätökseen, hinnoitteluun ja muihin sisäisen laskentatoimen tehtäviin.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

 • tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
 • monipuolista kokemusta talouden suunnittelusta ja raportoinnista
 • näyttöjä talouden prosessien ja järjestelmien kehittämisestä
 • hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
 • ratkaisukeskeistä, analyyttistä työskentelytapaa
 • vastuunottoa, itsenäistä työskentelyotetta ja paineensietokykyä
 • halua ja kykyä kehittää toimintaa.

Lisäksi katsomme eduksi kokemuksen valtion talousprosesseista ja yhteisistä tietojärjestelmistä.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista ja englannin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.11.2019 Tehtävä alkaa 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 20.9.2019 16:15
ID:   33-352-2019

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Säteilyturvakeskus kirjaamo
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 8-9 (tehtäväkohtainen palkanosa 3 227,48 - 3 671,03 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 20%.

Edut

Tarjoamme mahdollisuuden jatkuvaan kehittymiseen haasteellisten ja vastuullisten tehtävien, koulutuksen sekä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. STUKissa osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on onnistuneen toiminnan lähtökohta. Onnelliset virkamiehet luovat parhaan viraston, jossa osaaminen ja tuloksellisuus ovat kohdallaan. Hyvinvoivalla henkilöstöllä, korkeatasoisella osaamisella ja hyvällä tuloksellisuudella mahdollistamme säteilyturvallisen Suomen.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Liisa Sirkka Talouspäällikkö 09 759 88 590

Toimipiste

Säteilyturvakeskus
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Lisätietoja: Tutustu meihin kotisivuillamme