(Poistunut julkaisusta)

Taloussuunnittelija, Helsinki
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.1.2020

Viran/tehtävän kuvaus

• Oletko taloushallinnon ja/tai hankintatoimen osaaja?
• Onko sinulla ostamisosaamista erityisesti ICT - hankintojen osalta?
• Kuvaavatko sanat palvelualtis ja asiakaspalveluhenkinen sinua?
• Hallitsetko erilaisten tietojärjestelmien käytön ja opit nopeasti uusia?

Verohallinnon Talouspalvelut -yksikköön haetaan taloussuunnittelijaa Helsinkiin. Taloussuunnittelijana työtehtäviisi kuuluu:
• erilaisten tuotteiden, tavaroiden ja palveluiden ostaminen erityisesti ICT - hankinnat
• yhteistyö hankinta-asiantuntijan kanssa erityisesti ICT - hankintojen osalta
• sopimustietojen ja tuotekatalogien ylläpito
• tilaussuunnitelmien tekeminen
• tilausten käsittely ja toimittajayhteistyö.

Työviikkosi voi koostua seuraavanlaisista tehtävistä:

• erityisesti ICT:hen liittyvien ostojen tekeminen
• toimit läheisessä yhteistyössä hankinta-asiantuntijan kanssa ICT - hankintoja koskevien sopimusten osalta
• osallistut toimittajayhteistyöhön ostamisen ja tilaamisen asiantuntijana
• toimit ostajatiimin tukena mm. ICT - hankinnoissa
• osallistut tilaamiseen liittyviin selvittelytehtäviin
• ylläpidät ja päivität sopimustietoja Handi-järjestelmässä
• laadit tilaussuunnitelmia Handi-järjestelmässä sekä teet tiliöintiä ja asiatarkastusta
• ylläpidät ja hyväksyt tuotekatalogeja
• teet PunchOut-testaamista sekä oikeellisuuden tarkastamista
• käsittelet Handi-järjestelmässä tilauksia
• teet mahdollisesti EU-varojen tilitystä ja kirjanpitoa
• maksuaikakorttien hallinnointi
• neuvot ja opastat muuta henkilöstöä oman tehtäväalueesi asioissa sekä tuet taloussihteereitä ostamiseen ja laskujenkäsittelyyn liittyvissä asioissa
• hoidat muut tehtäväalueeseen kuuluvat työt.

Tehtävään sovelletaan kuuden (6 kk) kuukauden koeaikaa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

• Soveltuva tutkinto, esim. tradenomi tai vastaava.
• Osaamista kirjanpidosta ja/tai hankinnoista sekä kykyä ja halua oppia myös toinen näistä työkokonaisuuksista.
• Kokemusta ICT - hankinnoista ja ostamisesta.
• Hyviä tietoteknisiä taitoja.
• Itsenäistä ja aktiivista työskentelyotetta.
• Hyviä yhteistyötaitoja ja asiakaspalveluhenkistä työskentelytapaa.
• Aloitteellisuutta ja kehittymishalukkuutta.
• Sujuvaa kirjallista ja suullista esitystaitoa.

Luemme eduksi:
Luemme eduksi valtion taloushallinnon tuntemuksen ja valtion taloushallinnossa käytettävien järjestelmien osaamisen, erityisesti Handi - järjestelmän osaamisen sekä englannin kielen taidon.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 9 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2 793,40 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta (alkuvaiheessa keskimäärin 4%-12% tehtäväkohtaisesta palkanosasta).

Edut

Joustava työaika, etätyömahdollisuus, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkasetelit, työantajan tukema lounas.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävään sovelletaan kuuden (6 kk) kuukauden koeaikaa.

Huomioithan, että hakemukset ovat julkisia asiakirjoja.