(Poistunut julkaisusta)

Taloussihteeri
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.8.2019

Haemme talouspalveluihin projektikirjanpidon tehtäviin määräaikaiseen työsuhteeseen 2.9.2019 – 31.3.2021 taloussihteeriä, jolla on:

 • liikekirjanpidon ja budjetoinnin perusteet hallussa
 • aktiivinen ja itsenäinen työskentelyote
 • paineensietokykyä selviytyä joskus haasteellisistakin aikatauluista
 • asiakaspalvelutehtävässä vaadittavaa vuorovaikutuskykyä
 • KV-hankkeissa englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Valittavalta henkilöltä edellytetään tehtävään soveltuvaa liiketalouden perustutkintoa.

Tehtävään kuuluu Metropolia AMK:ssa tehtävien tutkimus & kehitys ja oppimistoimintaa tukevien hankkeiden (EU, OKM, Business Finland jne.) taloustehtävät mukaan lukien

 • työaikaseurantojen hyväksyminen ja hyväksymisprosessin seuranta Reportronic -projektinhallintaohjelmassa
 • työaikakirjausten siirto Wintime -kirjanpitoon (palkkasiirto)
 • projektin rahoittajalta saatavan tulon laskennallinen välituloutus tehtyjen tuntikirjausten perusteella kuukausittain
 • projektin muiden kulujen (kirjataan suoraan kirjanpitoon) analysointi ja budjettiseuranta
 • osallistuminen projektin ohjausryhmän kokouksiin
 • projektin valmistelussa osallistuminen budjetin tekoon (realistisuuden arviointi jne.)
 • maksatushakemusten teko ja raportointi rahoittajille tai päävastuulliselle AMK:lle hankkeiden osapuolille
 • osallistuminen projektia koskeviin viranomaistarkastuksiin (EU, valtio, tilintarkastus jne.)
 • projektin jäsenten konsultointi/opastaminen taloudellisissa asioissa.

Sovelletaan AVAINTES:n ehtoja. Työpiste on alkuun Ruoholahdessa ja vuodenvaihteen jälkeen Myllypurossa, mutta tehtävä edellyttää työskentelyä myös muilla Metropolian toimipisteillä.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Aki Wiklund, puh. 040 709 6638 tai aki.wiklund@metropolia.fi.

Jätä hakemus www.metropolia.fi/tyopaikat. Hakuaika päättyy 30.8.2019.