(Poistunut julkaisusta)

Taloussihteeri
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.3.2019

Tehtävän kuvaus


Asiakasmaksut - yksikön tehtävänä on tulosidonnaisten asiakasmaksujen määrittely ja päättäminen, laskutus, ostolaskujen tarkastus sekä asiakasmaksuihin liittyvät tallennustehtävät.

Haemme taloussihteeriä vakinaiseen virkaan 1.4.2019 lähtien tai sopimuksen mukaan.

Taloussihteerin työtehtävät ovat monipuolisia tulosidonnaisten asiakasmaksujen määrittelyyn ja päättämiseen liittyvät tehtävät. Heidän työnkuvaansa kuuluvat myös laskutus, tallennustehtävät ja ostolaskujen tarkastus, asiakaspalvelu sekä muut toimistotehtävät.

Työ on sisällöltään osittain aikataulusidonnaista ja edellyttää oma-aloitteista ja vastuullista työotetta, paineensieto- ja organisointikykyä, asiakaspalveluasennetta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveysvirasto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-510-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11 -13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Soveltuva korkeakoulututkinto (tradenomi) tai vastaava aikaisempi opistotason tutkinto
tai soveltuva ammatillinen tutkinto (merkonomi).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


Arvostamme tutkinnossa taloushallinnon suuntautumista sekä työkokemusta.
Muu kielitaito luetaan eduksi.