(Poistunut julkaisusta)

Taloussihteeri
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.9.2018

Haemme talouspalveluihin projektikirjanpidon tehtäviin taloussihteeriä, jolla on

 •  liikekirjanpidon ja budjetoinnin perusteet hallussa
 • aktiivinen ja itsenäinen työskentelyote
 • paineensietokykyä selviytyä joskus haasteellisistakin aikatauluista
 • asiakaspalvelutehtävässä vaadittavaa vuorovaikutuskykyä
 • KV-hankkeissa englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito

Valittavalta henkilöltä edellytetään tehtävään soveltuvaa liiketalouden perustutkintoa.

Tehtävän kuvaus

 • Metropolia AMK:ssa tehtävien tutkimus & kehitys ja oppimistoimintaa tukevien hankkeiden (EU, OKM, Business Finland jne.) taloustehtävät mukaan lukien
 • työaikaseurantojen hyväksyminen ja hyväksymisprosessin seuranta Reportronic -projektinhallintaohjelmassa
 • työaikakirjausten siirto Wintime -kirjanpitoon (palkkasiirto)
 • projektin rahoittajalta saatavan tulon laskennallinen välituloutus tehtyjen tuntikirjausten perusteella kuukausittain
 • projektin muiden kulujen (kirjataan suoraan kirjanpitoon) analysointi ja budjettiseuranta
 • osallistuminen projektin ohjausryhmän kokouksiin
 • Projektin valmistelussa osallistuminen budjetin tekoon (realistisuuden arviointi jne.)
 • maksatushakemusten teko ja raportointi rahoittajille tai päävastuulliselle AMK:lle hankkeiden osapuolille
 • osallistuminen projektia koskeviin viranomaistarkastuksiin (EU, valtio, tilintarkastus jne.)
 • projektin jäsenten konsultointi/opastaminen taloudellisissa asioissa


Taloussihteerin työsuhde on toistaiseksi voimassa ja alkaa heti kun sopiva henkilö löytyy.

Tehtävään sovelletaan AVAINTES:n ehtoja. Työpiste on toistaiseksi Ruoholahdessa, mutta tehtävä edellyttää työskentelyä myös muilla Metropolian toimipisteillä.