(Poistunut julkaisusta)

Taloussihteeri
Aalto-yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.2.2018
Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 11 000 opiskelijaa ja lähes 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.


Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun talouspalveluissa on haettavana

TALOUSSIHTEERIN

määräaikainen tehtävä 31.12.2020 asti.

Haemme perustieteiden korkeakoulun Otaniemen kampukselle taloussihteeriä vahvistamaan taloustiimiämme. Taloussihteerin työskentelypaikka on Tietotekniikan laitos. Tarjoamme mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn ison laitoksen kansainvälisessä ympäristössä. Taloussihteeri kuuluu laitoksen palvelutiimiin, jonka tehtävänä on tarjota tukipalveluita laitoksen tutkimus- ja opetushenkilöstölle. Tarjoamme haastavan ja vastuullisen työn, mukavat työkaverit ja viihtyisän työympäristön.

Monipuolisiin tehtäviisi kuuluu taloushallinnollisia tehtäviä kuten osto-, kulu- ja myyntilaskut, kirjanpidon oikaisut, työaikakirjausten hoito sekä akateemisen henkilöstön opastaminen ja tukeminen talousasioissa. Osallistut laitoksen taloustehtäviin yhteistyössä muun taloustiimin kanssa. Avustat mm. Business Finland ja EU-projektien talouden seurannassa ja kustannusraportoinnissa.

Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joustava tiimityö sekä positiivinen asiakaspalveluasenne ovat sinulle luonteenomaisia. Olet palveluhenkinen ja vastuullinen, pystyt hallitsemaan monia asioita yhtäaikaisesti, ja sinulla on valmius omaksua oma-aloitteisesti ja aktiivisesti uusia taitoja ja työtehtäviä nopeasti. Sinulle on luonteenomaista kehittää omaa toimintaasi ja työtapojasi. Sinulla on kyky asettaa tavoitteita ja työskennellä muuttuvassa toimintaympäristössä. Tässä tehtävässä positiivinen asenne, paineensieto ja hyvät organisointitaidot ovat avainasemassa.

Odotamme sinulta tehtävään soveltuvaa koulutusta ja kokemusta. Parhaan pohjan työlle antaa esim. merkonomin / tradenomin tutkinto tai (alempi) korkeakoulututkinto taloustieteen alalta tai vastaavasta. Aikaisempi työskentely taloustehtävissä on edellytys tehtävässä menestymiseksi. Tietotekniset taitosi ovat erinomaiset, ja sinulla on monipuolista toimisto-ohjelmien osaamista. Katsomme eduksi erilaisten talousjärjestelmien hallinnan. Erinomainen kirjallinen ja suullinen suomen ja englannin kielen taito ovat ehdoton edellytys tehtävän hoitamiselle.

Lisätietoja antavat talouspäällikkö Ilkka Leppänen, puh. 050 431 0420, ja controller Kaija Virolainen, puh. 050 369 2544, sähköposti: etunimi.sukunimi@aalto.fi. Lisätietoja Perustieteiden korkeakoulusta: http://sci.aalto.fi/fi/.

Täytä hakemuslomake sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta 8.3.2018 mennessä. Liitä mukaan vapaamuotoinen hakemus ja CV.


Aallon arvot todeksi

Eettisesti toimivana yhteisönä Aalto-yliopisto haluaa varmistaa, että sen tutkimus, koulutus ja opetus vastaavat korkeita kansainvälisiä laatuvaatimuksia. Odotamme jokaiselta yhteisömme jäseneltä Aallon arvojen kunnioittamista, rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta kaikessa toiminnassa ja käyttäytymisessä muita kohtaan. Jokainen Aalto-yhteisön jäsen on sitoutunut noudattamaan Aallon arvoja täsmentäviä Aalto-yliopiston eettisiä toimintaperiaatteita.