(Poistunut julkaisusta)

Talouspäällikön virka
Hyrynsalmen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.1.2021

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA

Hyrynsalmi sijaitsee Ylä-Kainuussa kauniiden vaara- ja järvimaisemien keskellä 70 kilometriä Kajaanista pohjoiseen. Seurakunta kuuluu Kuopion hiippakuntaan ja Kajaanin rovastikuntaan. Seurakunnan jäsenmäärä on  1872 henkilöä. Seurakunnan pinta-ala on 1520 neliökilometriä. Avoimeen ja lämpimään työyhteisöön kuuluu seitsemän työntekijää.

Hyrynsalmen seurakunnassa on haettavana talouspäällikön 50 %:n virkasuhde.

Talouspäällikön tehtävänä on johtaa ja valvoa seurakunnan taloutta, toimia kiinteistö- ja hautausmaatyöntekijöiden esimiehenä sekä toimia palkka-asiamiehenä ja työsuojelupäällikkönä. Pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat talousarvion, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelu, tuloveroehdotuksen laadinta, talousarvion toteutumisen seuranta ja valvonta, muut kirjanpidon tehtävät, palkka- ja henkilöstöhallinto, valmistelu-, esittely-, sihteeri- ja toimeenpanotehtävät hallintoelimissä ja lisäksi hautatoimeen ja kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvia tehtäviä.

Tehtävän hoitaminen vaatii osaavaa kehittämisotetta, hyviä esimies-, työyhteisö-, viestintä ja vuorovaikutustaitoja, muutos- ja sopeutumiskykyä sekä it-osaamista.

Talouspäälliköllä tulee olla virkaan ekonomin tai merkonomin tutkinto taikka tätä vastaava koulutus sekä riittävä perehtyneisyys seurakunnan hallintoon ja talouteen sekä hyvä seurakunnan toiminnan tuntemus. Tehtävä edellyttää suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Kokemus esimiestehtävistä katsotaan eduksi.

Viran palkkaus on hinnoitteluryhmän J10 (2 652,99-3 671,05) mukainen. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Virka täytetään sopimuksen mukaan. Haastattelut toteutetaan ke 17.2.2021 klo 16 alkaen. Sähköiset hakemukset osoitteeseen pirkko.hanninen@evl.fi  8.2.2021 klo 15.00 mennessä. Lisätietoja kirkkoherra Pirkko Hänninen, pirkko.hanninen@evl.fi puh. 044 – 781 9370, vt. talouspäällikkö Sirpa Akkanen, sirpa.akkanen@evl.fi, puh. 040 – 546 0055