(Poistunut julkaisusta)

Talouspäällikön virka
Urjalan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.3.2019

Väinö Linnan syntymäkunta Urjala on vajaan 5000 asukkaan paikkakunta Pirkanmaalla. Seurakunnan palveluksessa on vakituisesti 9 henkilöä ja sen käyttötalouden menot ovat vajaa miljoona euroa. Seurakunnan kiinteistöomaisuuteen kuuluu mm. 210-vuotias kirkko, seurakuntatalo sekä vajaat 250 hehtaaria metsää.  Lisätietoja löytyy seurakunnan kotisivuilta http://www.urjalanseurakunta.fi

Tehtävä on monipuolinen ja merkittävä. Talouspäällikkö vastaa seurakunnan taloudesta, kiinteistöistä, hautaustoimesta sekä toimii mm. palkka-asiamiehenä, hallinnon kokousten sihteerinä ja esittelijänä omia alojaan koskevissa asioissa. Seurakunta on siirtynyt Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2016.

Talouspäälliköllä tulee mielellään olla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto (HTM tai KTM) sekä riittävästi julkisyhteisön talouden ja seurakuntahallinnon tuntemusta.  Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii osaavaa kehittämisotetta, hyviä esimies-, työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja, muutos- ja sopeutumiskykyä, it-osaamista sekä työkokemusta julkishallinnollisissa tehtävissä. Tehtävänkuva voidaan vielä virkaan valitun kanssa sopia erikseen.

Hakemukseen on liitettävä selvitys kelpoisuusvaatimusten täyttämisestä. Virkaan valittavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran palkkaus on J10 mukainen.

Hakijan on hyvä varautua mahdolliseen haastatteluun sekä mahdolliseen soveltuvuustestiin.

Talouspäällikön virka täytetään 1.7.2019 lukien. Virassa on neljän kuukauden koeaika.

Kirjalliset hakemukset liitteineen on toimitettava 17.4.2019 klo 12 mennessä osoitteella:

Urjalan seurakunta, Kirkkoneuvosto, Kisatie 5, 31760 Urjala tai sähköisesti:  urjalan.seurakunta@evl.fi